ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් ඇනුවල් මෙඩිකල් ප්ලෑන්

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් හෙල්ත් ඇනුවල් මෙඩිකල් ප්ලෑන් රක්ෂිත අගයන් 5ක් යටතේ සෞඛ්‍ය වියදම් පරාසයක් සදහා ආවරණ සපයන විශේෂිත රක්ෂණ සැලසුමකි. මෙම රක්ෂණ යටතේ පහත සදහන් ආවරණ කාණ්ඩයන් ඔස්සේ රැකවරණය සලසනු ලැබේ.

 • රෝහල් ගාස්තු
 • සැත්කම් ගාස්තු
 • දරු ප්‍රසුතියකදී දැරීමට සිදුවන රෝහල් හා වෛද්‍ය ගාස්තු
 • ශල්‍ය වෛද්‍ය ගාස්තු, වෛද්‍ය නිලධාරී ගාස්තු, වෛද්‍ය උපදේශක ගාස්තු සහ වෛද්‍ය විශේෂඥ ගාස්තු
 • ශල්‍යාගාර වියදම්, ඖෂධ ගාස්තු, රසායනාගාර ගාස්තු සහ රුධිරය හා ඔක්සිජන් සදහා වැයවන ගාස්තු
 • රජයේ රෝහලක ගාස්තු නොගෙවන වාට්ටුවක ප්‍රතිකාර ලැබීමේදී ලබාදෙන දෛනික දීමනාව
 • ගිලන්රථ ගාස්තු
 • පුර්ව හා පශ්චාත් රෝහල් ගාස්තු ප්‍රතිලාභ
 • එක්දින සැත්කම් ගාස්තු
 • ඉන්ද්‍රිය / අවයව දායකයාගේ වෛද්‍ය වියදම්

මෙම රක්ෂණ සැලසුම යටතේ හදුන්වාදෙන සුවිශේෂී හිමිකම් නොපෑමේ ප්‍රසාද දීමනාව යටතේ සෑම හිමිකම් නොපෑමේ වර්ෂයක් සදහා මුලික රක්ෂිත අගය මෙන් 5%ක ප්‍රතිලාභයක් රක්ෂිත අගයට එකතුවන අතර එම දීමනාව 50% දක්වා වර්ධනය කරගැනීමට හැකියාව ලැබේ.

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

   ක්ෂණික විමසීම්