ග්ලෝබ් ට්‍රොටර්

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව, උසස් අධ්‍යාපනය ලබන ශිෂ්‍ය / ශිෂ්‍යාවන් සහ සංචාරකයින් සඳහා ශ්‍රි ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් වෙතින් පිදෙන රක්ෂණාවරණ යයි මේ. විදෙස් රටකට පිටත්ව යාමේ දී හා ආපසු පැමිණීමේදී පැනනගින හදිසි අවස්ථාවන්හිදී පිහිට වන රක්ෂණ සැලසුමකී.

ග්ලෝබ් ට්‍රොටර් රක්ෂණය පහත සඳහන් ඔබගේ හදිසි රක්ෂණ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට සමත්වනු ඇත.

 • වෛද්‍ය වියදම්
 • ගමන්මළු නැතිවීම
 • ගමන්මළු ප්‍රමාදවීම්
 • විදෙස් ගමන් බලපත්‍රය නැතිවීම
 • ආපදා දීමනා ‍‍කොල්ලකෑම
 • හදිසි මුල්‍යමය සහන
 • ගමනේ දී ඇතිවන පුද්ගල හදිසි අනතුරු
 • පුද්ගලික බැරකම් යනාදිය

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

   ක්ෂණික විමසීම්