දිවි තිළිණ – දිවි රැකවරණ සැලසුම

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

ඔබ සොයන්නේ සුළු වාරිකයකින් ඇරඹෙන උපරිම රැකවරණය ලැබෙන ජීවිත රක්ෂණයක්ද? එසේ නම් දිවි තිළිණ ඔබ සඳහාය. කල්පිරිමේ දී ඔබගේ මුලික ආයෝජනය තවදුරටත් වර්ධනය කෙරෙන විශාල බෝනස් මුදලක් තිළිණ කෙරෙන ඔබගේ ජීවිත රක්ෂණයේ ප්‍රතිලාභ සුවසේ භුක්ති වි‍‍‍ඳිය හැකි ඔබ සඳහා ම සැලසුම් කරන ලද ජීවිත රක්ෂණාවරණයකී.

දිවි තිළිණ – ලබාගත හැක්කේ කාටද?

ඔබ 18 – 65 අතර වයස් සිමාවේ පසුවන්නෙක්ද? එසේ නම් දිවි තිළිණ ජීවිත රක්ෂණයක් අයැදුම් කිරිමට ඔබ ද සුදුස්සෙකී.

මුලික ප්‍රතිලාභ
ඔබට දැරිය හැකි වාරිකයකින් ආරම්භ කළ හැකිය.
ඔබ නොසිතන අයුරින් ඉහළ බෝනස් මුදලක් ඔබ අතට.

දිවි තිළිණ – ඔබ ලබාගත යුත්තේ ඇයි?

ඔබේ ආදායමට සරිලන, දැරිය හැකි වාරිකයකින් විශාල රක්ෂිත මුදලකට හිමිකම් කීමට හැකි වන ලෙස දිවි තිළිණ සැලසුම් කර ඇති නිසාය. එපමණක් ද නොව හදිසි අභාවයක් , ආරෝග්‍යශාලා ගතවීම්, අසාධ්‍ය රෝග තත්ත්වයන් වැනි ඔබගේ ජීවිතයේ මුහුණ පාන්නට වන දුෂ්කර අවස්ථාවලදී ඔබට ප්‍රතිලාභ ගෙනෙන ජීවිත රක්ෂණ ආවරණයක් ද වන නිසාය.

සැලසුම දිවි තිළිණ – දිවි රැකවරණ සැලසුම

අදාළ වයස් සීමාව – 18 – 65 අතර

මුලික ප්‍රතිලාභ

 • දැරිය හැකි වාරිකයක්
 • අභාවයකදී වන්දි දීමනා
 • ආරක්ෂණය සඳහා අමතර රක්ෂණ ආවරණයන්
 • වාර්ෂික බෝනස් දිමනා ලැබීමට සුදුසුකම් ලබයි.

අතිරේක ආවරණ

 • පවුල් ආරක්ෂණ ඒකක (අමතර ජීවිත රක්ෂණයක්)
 • අසාධ්‍ය රෝග ආවරණය(ජීවක)
 • අහබු මරණ ප්‍රතිලාභ
 • දීර්ඝකල සදාකාලික අකර්මන්‍යතා ප්‍රතිලාභ.(රෝගාබාධ හේතුවෙන්)
 • දීර්ඝකල සදාකාලික අකර්මන්‍යතා ප්‍රතිලාභ.(හදිසි අනතුරක් හේතුවෙන්)
 • සදාකාලික අර්ධ අකර්මන්‍යතා ප්‍රතිලාභ
 • දෙසැද(කලත්‍ර) ආවරණය
 • ආරෝග්‍යශාලා ගතවීම් ආවරණය (ආරෝග්‍යා)
 • යාවජීව ජීවිත වාරික තැන්පත් මුදල් ප්‍රතිලාභය.(ස්වර්ණ ජයන්ති ප්‍රතිලාභ)
 • අවමංගල්‍ය වියදම් ප්‍රතිලාභය

වාරික ගෙවීම් කාල සීමාව

වසර 5 – 40 දක්වා

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

   ක්ෂණික විමසීම්