නැව් බඳ රක්ෂණය

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

මහ සාගරයේ යාත්‍රා කෙරෙන නෞකාවවල නැව් බඳට, එහි යන්ත්‍රසුත්‍රවලටද, පොදුවේ නෞකාවලට මුහුදේ සහ ජලය මත දී මෙහි පහත සඳහන් උවදුරු වලින් සිදුවිය හැකි අලාභ හානි වලට ආවරණ සලසන රක්ෂණාවරණයකී.

 • ගිනි
 • පිපිරීම්
 • නැවට පිටතින් පැමිණෙන පුද්ගලයෙකු‍ ගෙන් සිදුවන සොරකම්
 • මුහුදුබත් කිරිම
 • මුහුදු කොල්ලකෑම්
 • භුමි කම්පා, ගිනිකඳු පුපුරායාම් හෝ අකුණු ගැසීම්
 • බොයිලේරු පුපුරායාම
 • නැව් පතුලේ බිඳීයාමක් හෝ නැව්ක‍‍‍ඳ සහ එහි යන්ත්‍රසුත්‍රවල සැඟවුනු කාර්මික දෝෂ
 • බඩු පැටවීමේ දී ඇතිවන අනතුරු, භාණ්ඩ හෝ ඉන්ධන මුදාහැරීමේදී හො විතැන් කිරිමේදී
 • ප්‍රධාන නිලධාරියාගේ සිට කාර්ය මණ්ඩලයේ සහ පදවන්නාගේ නොසැලකිලිමත් භාවය නිසා සිදුවන අනතුරු

අලාභහානි කොටස් , පුර්ණ සහ අර්ධ හානි  වශයෙන් රක්ෂණ ආවරණය පිළියෙළ කළ හැකිය.

වගකීම් රක්ෂණාවරණ පහත පරිදිවේ

 • නැව් අලුත්වැඩියා කරන්නන්ගේ වගකීම
 • නැව් සාදන්නන්ගේ අවදානම
 • ප්‍රවාහන කුලී බැඳුම්කරය
 • ආරක්ෂණ සහ වන්දි පූරණ බැඳුම්කරය

මෙහි දි තවත් වැදගත් කාරණයක් වන්නේ රුවල් සහ සාමාන්‍ය බඩු බහාළුම් දෙවර්ගයටම මෙම ආවරණය ලැබීමයි.

 • ධීවර යාත්‍රා සදහා වන පුර්ණ හානි ආවරණය

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

   ක්ෂණික විමසීම්