නිතර අසන පැන

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

ජීවිත රක්ෂණයක් තෝරා ගත යුත්තේ ඇයි ?

ජීවිත රක්ෂණයක් යනු ඔබ සහ ඔබගේ රක්ෂණ සහකරු අතර ඇති ගිවිසුමකි. මෙම ගිවිසුමට අදාලව ඔබට යම් කිසි අනතුරක් වූ විට හෝ රක්ෂණ ගිවිසුම කල් පිරුනු විට ඔබට අදාල මුදල ගෙවීමට රක්ෂණ සමාගම බැඳී සිටී.

මෙහිදි ජීවිතයකට මුදලින් අගයක් නියම කිරීමට අපහසු නිසා රක්ෂණ වටිනාකම තීරණය කිරීමේදී පහත සඳහන් කරුණු සලකා බලයි.

 

1 -රක්ෂණය බලපවත්නා කාල සීමාව හෝ වයස

2 – ස්ත්‍රී පුරුශ භාවය

3 – ජීවිත අවදානමේ ස්වරූපය

4 – ආදායම් අහිමිවීමේ අනාගත සම්භාවිතාව

5 – රක්ෂණ වාරිකය ගෙවීමට ඇති හැකියාව

6 – රක්ෂණ ගිවිසුමට ඇතුලත් වීමට ඇති අවශ්යතාවයේ ස්වභාවය

 

ජීවිත රක්ෂණයක ප්‍රධාන වශයෙන් සාධක 2කි. ඉතුරුම් සාධකය සහ අවදානම් සාධකය ලෙස මෙහිදී සමහරුන්ගේ තෝරාගැනීම අනතුරු රක්ෂණය වන අතර සමහරුන් අනතුරු ආවරණය වන ඉතුරුම් යන සාධක 2ක කෙරෙහිම අවධානය යොමු කරයි. ජීවිත රක්ෂණයක් මගින් රක්ෂණ ඔප්පු හිමියාගේ ජීවිත අනතුරු අවස්ථාවකදී යැපෙන්නන් හට නියමිත මුදලක් ජීවිත රක්ෂණ වටිනාකම මත ගෙවීමට බැඳී සිටී.රක්ෂණ ඔප්පු හිමියා අනතුරක් හෙතුවෙන් ආබාධිත තත්වයකට හෝ අසනීප තත්වයකට පත්වීම හේතුවෙන් රක්ෂණ ඔප්පු හිමියාගේ ආදායම් මාර්ග අවහිර වීමකදී රක්ෂණ ගිවිසුම බලපවත්නා කාල සීමාවෙදී හෝ අදාල රක්ෂණ වටිනාකම ගෙවීමට රක්ෂණ ආයතනය බැඳී සිටී.

එමෙන්ම රක්ෂණ ඔප්පු හිමියා වයස්ගත වීමක් තුලින් රක්ෂණ ඔප්පු හිමියාගේ සියලු ආදායම් මාර්ග අවහිර වී ඇති විට හා රක්ෂණ ඔප්පු හිමියාට වෙනත් කිසිදු ආදායම් මාර්ගයක් නැති විටදී අදාල රක්ෂණ මුදල ගෙවීමට රක්ෂණ සමාගම බැඳී සිටී.

මූලික ජීවිත රක්ෂණ වර්ග මොනවාද ?

ජීවිත රක්ෂණාවරණයක් සමග ඉතුරුම් අවස්තාව ලබා දෙන මූලික රක්ෂණාවරණ වර්ග

 • Pure endowment product – මෙම රක්ෂණාවරණයෙදී රක්ෂණ ගිවිසුම කල්පිරෙන අවස්තාවේදී රක්ෂණ ඔප්පු හිමියා ජීවත්ව සිටියහොත් අදාල රක්ෂණ මුදල ගෙවීමට සමාගම බැදී සිටී.එසේම රක්ශිතයා අදාල කල් පිරීමට දිනකට ප්‍රථම මියගියහොත් රක්ශිත මුදල ගෙවීමට රක්ෂණ ආයතනය බැදී නොසිටී.
 • Term assurance products – මෙම ආවරණය මගින් රක්ෂණ ආවරණ කාල සීමාව තුලදී රක්ෂණ ඔප්පු හිමියා මියගොස් සිටියහොත් නිශ්චිත ස්ථාවර මුදල් ප්‍රමාණය ගෙවීමට රක්ෂණ සමාගම බැදී සිටී.මෙම රක්ෂණය මගින් නිශ්චිත කාල සීමාවකට පමනක් රක්ෂණ ආවරණය ලබා දීමට බැදී සිටින අතර අදාල රක්ෂණ කාල සීමාව ඇතුලත රක්ෂණ ඔප්පු හිමියා මියගියහොත් පමනක් ආවරණය ලබා දෙයි. තවද රක්ෂණ කාල සීමාව ඇතුලත රක්ෂණ ඔප්පු හිමියා ජීවත්ව සිටියහොත් අදාල රක්ශිත මුදල් ලබා දීමක් සිදූ නොවේ.රක්ශිත වාරිකය ආදාල කාල සීමව ඇතුලත ගෙවිය යුතුය.
 • Decreasing term assurance policy – මෙම රක්ෂණාවරණයද ඉහල සාකච්ඡා කල රක්ෂණාවරණ ස්වරූපයට සමාන වේ. මෙම ආවරණ 2ක අතර ඇති එකම වෙනස ලෙස වාරික සීමාව අවසානයේදි රක්ෂණ ගිවිසුම නිශ්ප්‍රභා වන තෙක්ම රක්ෂණ ප්‍රතිලාභ වාර්ශිකව ක්ශය වීම දැක්විය හැක. මෙම හේතුව නිසා මෙම ආවරණය කාලයක් සමග අඩුවී යන තාවකාලික අවශ්යතා සදහා සුදුසු බව පෙන්වා දිය හැක.
  • උදාහරණයක් ලෙස – වාරික ලෙස ගෙවිය යුතු නිවාස ණය යෝජනා ක්‍රම ආදේශනය කල හැක. රක්ෂණ වාරික මුදල් සම්පූර්න ගෙවීමක් ලෙස හෝ අදාල කාල සීමාව ඇතුලත ගෙවිය හැක.
 • Convertible term assurance policy – මෙයද Term assurance policy ආකාරයේ රක්ෂණ වර්ගයකි. නමුත් මෙම ආකාරයේ රක්ශණාවරණ අවශ්යතාවය අනුව වෙනත් රක්ශණාවරණයකට මාරු කරගත හැක. උදාහරණයක් ලෙස Endowment or whole life ගත හැක. මෙය මාරු කරගැනීමේදී රක්ෂණ ඔප්පු හිමියාගේ සෞඛ්යය පිළිබඳව සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීම පමනක් ප්‍රමානවත් වේ. එනමුදු එම මාරු කිරීම පහත සදහන් කොන්දේසි වලට යටත්ව සිදු කල යුතුය.
  • මෙය යම් කිසි නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුලදී පමණක් ක්‍රියාවට නැංවිය යුතුය.
  • මාරු කිරීම නිශ්චිත වයස් සීමාවකට ප්‍රථමව සිදුකල යුතුය.(වයස අවුරුදු 55ක් හෝ 60ක්)
  • මාරු කිරීමෙන් පසූ රක්ෂණ වාරිකය වෙනස් වේ.
  • මෙම රක්ෂණ ගිවිසුම වඩාත්ම සුදුසු වන්නේ මෙම රැකියාවක් ආරම්භ කිරීමට සිටින පුද්ගලයන්ටය.
 • Endowment assurance products – මෙමගින් නිශ්චිත මුදල් ප්‍රමාණයක් රක්ෂණ ඔප්පු හිමියාගේ ජීවිත හානියකදී හෝ රක්ෂණ ගිවිසුම කල්පිරීමකදී ලබා දීමට කටයුතු කරයි. රක්ෂණ වාරිකය රක්ෂණ කාල සීමාව තුල විහිදී යන පරිදි ගෙවිය හැක. මෙම රක්ෂණ ගිවිසුම ආකාර දෙවර්ගයකට දැක්විය හැක.
 • Participating policies -මෙහිදී රක්ෂණ සමාගමේ ලාභ වලට හිමිකම් පෑමට අවස්ථාව ලැබේ. මෙය සාමන්යයෙන් ලාභාන්ශ ලෙස හෝ බෝනස් ලෙස ගෙවීම සිදු කරයි.
 • Non participating policies -මෙහිදි රක්ෂණ ඔප්පු හිමියාට රක්ෂණ සමාගමේ ලාභ වලට හිමිකම් කීමට අවස්ථාව හිමිවේ.
 • Whole life assurance – මෙහිදි නිශ්චිත මුදල් ප්‍රමාණයක් රක්ෂණ ඔප්පු හිමියාගේ ජීවිත අනතුරකදී ලබා දේ. රක්ෂණ වාරිකය ජීවිත කාලය දක්වා සීමා වන අතර නැතහොත් නිශ්චිත වයස් සීමාවක් දක්වා සීමා වේ.( වයස අවුරුදු 60 ක් පමණ දක්වා වන බව කිව හැක)
 • වාර්ශික දීමනා හෝ විශ්‍රාම වැටූප් දීමනා ක්‍රම – මෙමගින් නියම කරගත් කාල වලදී රක්ෂණ ඔප්පු හිමියා ජීවත්ව සිටීනම් නියම කරගත් මුදලක් මාසිකව රක්ෂණ ඔප්පු හිමියා වෙත ගෙවීම සිදු කරයි.

සාමාන්ය රක්ෂණ සමාගම් පහත සදහන් මූලික යොජන ක්‍රම තම වෙළඳාමට අදාල වන පරිදි වෙනස් කර අදාල වෙළඳප්‍රවර්ධන කටයුතු සදහා යොදා ගනී.

ජීවිත රක්ෂණයක් වැදගත් වන්නෙ ඇයි ?

මිනිස් ජීවිතය සාමාන්‍යයෙන් නිරතුරුවම ජීවිත අනතුරු, ආභාදිත වීම් වැනි අවදානම් කෙරෙහි යොමු වීමට ඈති ඉඩ කඩ වැඩිය. මෙය ස්වාභාවික අනතුරු හෝ හදිසි අනතුරු ආකාරයෙන් පැමිණිය හැක. තවද ජීවිත අනතුරක් සිදුවීම රක්ෂණ ඔප්පු හිමියාගේ යැපෙන්නන්ට ආදායම් මාර්ග අහිමි වීමේ අවදානම ඇති කළ හැකි අතර එමගින් විවිද අපහසුතාවයන්ට පවුලේ  සාමාජිකයින්ට මුහුණ දීමට සිදුවේ.

අනතුරු ඇතිවන්නේ නොසිතූ අවස්තාවන් වල වන අතර ජීවිත හානි හා ආභාදිත වීම් ඔබ බලාපොරොත්තු නොවන අවස්තාවලදී වීමට ඇති ඉඩ බොහෝ වැඩිය.

ඔබ ජීවිත රක්ෂණයක් ලබා ගැනීම තුලින් ඉහත අවාසනාවන්ත සිදුවීම් වලින් ඇතිවිය හැකි හානිය අවම කර ගත හැක.

 

ජීවිත රක්ෂණයක් පහත සඳහන් අවස්තාවන් වලදී ප්‍රයොජනවත් වේ

 • ආරක්ශාව – අකල් මරණයකදි ජීවිත රක්ෂණයක් ලබා ගෙන තිබීම ඉතාමත් ප්‍රයොජනවත් විය හැකිය.
 • තම යැපෙන්නන්ට තම මූලික අවශ්යතා සදහා පහසුකම් ලබා දීමටත් ඔවුන්ගේ ජීවන තත්වය පෙර පැවති ආකාරයට පවත්වාගෙන යාමටත් උපකාරී වේ.
 • යැපෙන්නන්ට සියලුම හිඟ බිල්පත් පියවීමටත් ගෙවීමට ඇති බදු, බැන්කූ හා අනෙකුත් ණය පියවීමටත් අවශ්ය මූල්‍ය පහසුකම් ඇති කිරීම.
 • තම දරුවන්ට අධ්‍යාපන කටයුතු සදහා අවශ්ය මූල්‍ය පහසුකම් සම්පාදනයට.
 • ඔවුන්ට ඇතිවන අසාධ්‍ය අසනීප තත්වයකදී හෝ අනතුරකදී ඇතිවන මූල්‍ය අපහසුතා වලට මුහුණ දීමට අතිරේක ආදයම් මාර්ගයක අවශ්යතාව සදහා.
 • ආයෝජන – තමන්ගේ වත්කම් සමුච්චය උද්ධමනය මගින් විනාශවීම වලක්වා, ආරක්ශා කරගැනීමට.
 • විශ්‍රාමික අවදියට – සංස්කෘතික හා සමාජයීය පරිසරයන් හී සිදුවන වෙනස්කම් සමග සංසන්දනය කර බැලීමේදී විශ්‍රාමික අවදියේදී භාවිතයට ගැනීමට අවශ්‍ය විය හැක.

රක්ෂණාවරණයක් තෝරාගැනීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුනු

රක්ෂණාවරණයක් තෝරා ගැනීමේදී ඔබට නේකවිද විකල්පයන්ට මුහුණදීමට සිදුවන අතර එය රක්ෂණාවරන වර්ගය රක්ෂණාවරනයේ කොන්දේසි ආදිය වේ.රක්ෂණාවරණයක් තෝරා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන ඕනෑම අයෙකු එය ඉතාමත් ඵලදායී ආකාරයෙන් තමන්ගේ අවශ්යතාවයන්ට ගැලපෙන ආකාරයෙන් තෝරා ගැනීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය. තමන්ට අවශ්ය රක්ෂණාවරණයක් තෝරා ගැනීමට ඒ තෝරාගත් රක්ෂණ ආයතනය හෝ එහි අතරමැදියන් ( රක්ෂණ නියෝජිතයන්) සමග සාකච්ඡා කිරීමට කාලය වැය කිරීම අත්‍යවශ්ය වේ. තමන් රක්ෂණය කල යුතු මුදල් ප්‍රමාණය තීරණය කිරීම ඉතාමත් ප්‍රවේශමෙන් කල යුත්තකි.

තවද රක්ෂිත මුදල තීරණය කිරීමට ප්‍රතමයෙන් තම යැපෙන්නන්ගේ මූල්ය තත්වය ඔවුන්ගේ ආදයම් වල ස්වභාවය. ඉතිරිකිරීමට ඇති හැකියාව රක්ෂණාවරනයෙ ප්‍රතිලාබ ගෙන සැලකිලිමත් විය යුතුය.මෙහිදී එම මූල්ය තත්වය හා ඉතුරුම් සහ වියදම් අතර ඇති පරතරය රක්ෂණාවරණය මගින් ආවරනය කිරීමට හැකි විය යුතුය.

රක්ෂණාවරණයට වැය වන මුදල තමන්ට දැරිය හැකිද යන්න ඊලගට සලකා බැලිය යුතු සාදකයයි. මෙම රක්ෂණාවරණය ක්‍රියාත්මක වීමට ප්‍රතම සලකා බැලිය යුතු අතර එය තීරණය කිරීමේදී ඉතාමත්ම සුපරික්ශාකාරීව අනාගතයේදී ඇතිවිය හැකි මූල්ය වගකීම් පිලිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුය. එසේ සැලකිලිමත් වීමෙදී තම අනාගත විවාහ ජීවිතය දරුවන් ලැබීම ආදි කරුණු පිලිබදව විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතුය. සංඛ්යා ලේඛන වලට අනුව අතිවිශාල රක්ෂණාවරන ප්‍රමානයක් අතරමග නැවතීමට හේතුව ලෙස මෙම සාදකය සලකා නොබැලීම දැක්විය හැක. මෙම රක්ෂණාවරණය ලබා ගෙන අවුරුදු කිහිපයකට පසු වුවද උක්ත සාදක වෙනස් වීම හේතුකොටගෙන වාරික ගෙවීම මගහැරීම හේතුවෙන් ඇතිවිය හැකි තත්වයකි.

පැකේජයන්ගේ ස්වභාවයෙන් එන අනවශ්ය ආවරණ කරා ගෙනයෑම සැලකිය යුතු කරුනකි. එය හැරුනු කොට ගෙන ඔවුන්ට අවශ්ය අතිරේක ආවරණයන් ලබා ගැනීම ‍යෝග්‍ය වේ. එය තමන් ගෙවන මුදලට වටිනාකමක් ලබා දෙයි. අනතුරුව තම අනාගත අවශ්යතාද සලකා බලා තමන්ට අවශ්ය දේ පමනක් මිලදී ගැනීම මතකයේ තබාගත යුතු කරුනකි.

රක්ෂණ ගිවිසුමට යෑමට පෙර තමා තෝරාගත් ජීවිත රක්ෂණය තම ජීවිත රක්ෂණ අවශ්යතාවයට යෝග්ය වන්නෙද යන්න වග පෙර සලකා බැලිය යුතු සාදකයක් ලෙස දැක්විය යුතුය.

අනෙක් වැදගත් කාරණය වන්නේ රක්ෂණ ආයතනය මගින් ගිවිසුම් ප්‍රකාරව ලබා දෙන නියමයන් හා කොන්දෙසි නිසි පරිදි තේරුම් ගැනීමයි.  රක්ෂණ ගිවිසුම රක්ෂිතයා හා රක්ෂකයා අතර ඇතිවන නීතිමය බැදීමට සාක්ෂියක් ලෙස දැක්විය හැක. අනෙකුත් ගිවිසුම් මෙන්ම රක්ෂණ ගිවිසුමෙද ඇති විදි විදාන යතා පරිදි තේරුම් ගෙන ඇතිවන ඕනෑම සැකයක් රක්ෂණ ආයතනය හෝ රක්ෂණ නියෝජිතයා සමග නිරාකරණය කරගත හැක. සාමාන්යයෙන් ඕනෑම රක්ෂණ ආයතනයක් රක්ෂිතයා හට තම රක්ෂණ ගිවිසුම තම අවශ්යතා සදහා සතුටුදයක තත්වයක නොපවතීනම් එය අවලන්ගු කිරීමට රක්ෂණාවරණය බලපවත්නා දිනයේ සිට නිශ්චිත කාලයක් ලබා දෙයි. එසේ වුවහොත් රක්ෂණ ආයතනය විසින් දෑරීමට සිදුවූ ආරම්භක වියදම් පියවාගෙන දැනට ගෙවන ලද රක්ෂණ වාරික මුදල ආපසු ලබා දෙයි.

රක්ෂණාවරණයක් ලබාගැනීමේදී සැලකිලිමත්විය යුතු කරුණු.

රක්ෂණාවරණයක වැදගත්කම සැවොම වටහාගෙන ඇති කරුණකි. මෙයට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතුකාරණා වන්නේ තම අභාවයෙන් පසු තම යැපෙන්නන් හට සුවපහසු ජීවිතයක් ලගාකර දීමය. තමුන් රක්ෂණාවරණයක් මිලදී ගැනීමට ප්‍රථම ඒ පිළිබඳ පර්යේෂනාත්මකව සොයා බැලීම ඉතා වැදගත් කරුණකි. එමගින් ඔබට වඩාත්ම යෝග්‍ය වන රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය ඔබට දැරිය හැකි මිලට ලබා ගත හැක.

 1. විවිධ රක්ෂණ ක්‍රම පිළිබඳ සොයා බැලීම
 2. ඔබට අනවශ්‍යය ආවරණ මිලදී නොගන්න
 3. ඔබ සෞඛ්‍යය සමිපන්න වන තරමට වාරිකයද අඩුවෙි
 4. මිලදී ගැනීමට ප්‍රමාද නොවන්න
 5. ඔබෙි රක්ෂණ ආවරණය නිරතුරුවම සමාලෝචනය කිරීමෙි වටිනාකම හඳුනා ගන්න
 6. මාසික වාරික ගෙවීමේදී මුදල වැඩිවිය හැකිය
 7. ඔබගේ සේවා යෝජකයා විසින් ලබා දෙන ජිවිත රක්ෂණය මත පමණක් රඳා නොසිටින්න
 8. රක්ෂණ සමාගමට නිරතුරුවම සත්‍ය තත්ත්වය පවසන්න
 9. වැඩියෙන් මිලදි ගැනීම අවස්ථානුකූලව ලාභදායී විය හැකිය

 

 

 1. විවිධ රක්ෂණ ක්‍රම පිළිබඳව සොයා බැලීම

ජීවිත රක්ෂණ ක්‍රම පිලිබඳව සලකා බැලීමේදී විවිධ ආයතන වල විවිධ යෝජනා ක්‍රම පිලිබඳව සොයා බැලීම අතිශයින්ම වැදගත් වේ.  එසේ වන්නේ විවිධ ආයතන වල විවිධ වාරික මුදල් ප්‍රමාණ ඇති බැවිනි. අන්තර්ජාලයේ සැරිසරණ ඔබට මෙම දේවල් පිලිබඳව ඉතා පහසුවෙන් සොයාබැලිය හැක. තවද බොහෝ ආයතන වල වෙබ් අඩවි මගින් ක්ෂණික මිල කියවුමි ලබා දෙන බැවින් ඔබට ඉතා පහසුවෙන් මේ පිළිබඳව සොයා බැලිය හැක. එලෙසම මෙම වෙබ් අඩවි මගින් ඔබගේ සියඵම දත්ත සැලකිල්ලට ගන්නේද ඔබගේ වෛද්‍ය වාර්තා සලකා බලන්නේද යන්න ඔබ විසින් සැලකිලිමත් විය යුතුය.

 1. ඔබට අනවශ්‍ය ආවරණ මිලදී නොගන්න.

ඔබට ගැලපෙන ආකාරයේ ජිවිත රක්ෂණයක් ඔබට සරිලන මුදලකට ලබා ගැනීමට නමි ඔබ විසින්  නිරන්තරයෙන්ම තෝරාගත් යෝජනා ක්‍රමය ඔබගේ අවශ්‍යතාවන්ට සරිලන්නේද යන්න සොයා බැලිය යුතුය. ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ජීවිත රක්ෂණ ආවරණයක් ලබා ගැනීම යනු ඔබට ගෙවීමට සිදුවන වාරික  මුදල් ප්‍රමාණය වැඩිවීම යන්නයි. එමෙන්ම ඔබට අවශ්‍යය ආවරණය නොගැනීමෙන්  ඔබට අව රක්ෂණ අවස්ථාවකට මුහුණ පෑමට සිදු විය හැකිය.

 1. ඔබ සෞඛ්‍යය සමිපන්න වන තරමට වාරිකයද අඩුවෙයි

සත්‍ය තත්වය නමි සෞඛ්‍යය සමිපන්න පුද්ගලයින් වඩා හොඳ රක්ෂණ මුදල් අනුපාතය ලබා ගන්නා බවයි. ඔබගේ ආයුකාලය අඩු කිරීමට බලපාන ඔනෑම කරුණක් ඔබගේ රක්ෂණ මුදල් අනුපාතය වැඩි කිරීමට ද හේතු වෙයි.

උදාහරණ ලෙස දුමිපානය නිරතුරුව ඖෂධ පානය අධික තරබාරුව සහ ඔබගේ රිය අනතුරු සහ වැරදි ඉතිහාස මෙයට අදාල වෙයි.

 1. මිලදී ගැනීමට ප්‍රමාද නොවන්න

ඔබට වාරික ගෙවීමට ඇති අකමැත්ත මත රක්ෂණ ආවරණයේ තරුණ අවධියේදීම නොගැනීමෙන් ඔබ ඔබටම කරගන්නේ අවඩකි. ඔබ තරුණ අවධියේදීම ජීවිත රක්ෂණයක් ලබා ගැනීමෙන් ඔබට ගෙවීමට සිදුවන වාරික මුදල අවම කරගත හැකිය.

 1. ඔබගේ රක්ෂණාවරණය නිරතුරුවම යාවත්කාලීන කිරීමේ වැදගත්කම හඳූනා ගන්න

ජීවිතයේදී සිදුවන ඔනෑම වෙනස්කමක් ඔබගේ මූල්‍ය සැලැස්ම සමාලෝචනය කිරීමට දෙන ලකුණකි . මේ ආකාරයේ ඔබගේ ජීවිතයේ වැදගත් අවස්ථාවක දරුවකු ලැබීම දරුවන්ව වැඩීම වැනි අවස්ථාවලදී අධි රක්ෂණ හෝ අව රක්ෂණ තත්ව මග හරවා ගැනීමට ඔබ විසින් නිරතුරුවම ඔබගේ රක්ෂණ ආවරණය සමාලෝචනය කල යුතුය.

   ක්ෂණික විමසීම්