නිදහස් විශ්‍රාම සැලසුම – ෆ්‍රීඩම්

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

ෆ්‍රීඩම් විශ්‍රාම සැලසුම – ඔබගේ විශ්‍රාමික දිවි පෙවෙත නිදහසේ පවත්වාගෙන යාමට සහය වන අත්වැලකී. මාසිකව විශ්‍රාම මුදලක් ඔබ අතට පත් කරන ඉතා අනගි රක්ෂණාවරණයකී. මේ යටතේ ඔබගේ විශ්‍රාම දිවිය සුවසේ ගතකිරිමට අවශ්‍ය වාර්ෂික සෞඛ්‍ය සේවාවක් (Helth care) ද ප්‍රදානය කිරිම මෙහි ඇති සුවිශේෂත්වයයි. වෛද්‍ය බිල්පත්, රෝහල් බිල් පත් යනාදි කිසිවක් අවශ්‍ය නොකෙරේ. මේ සඳහා ඔබ අතට පත් කෙරෙන මුදල මාසික විශ්‍රාම ආදායම මෙන් 5 ගුණයකී.

තවද ඔබගේ වාර්ෂික විශ්‍රාම ආදායම 5% වැල් පොලියක් සහිතව ඉහළ නැවෙනු ඇත.

ෆ්‍රීඩම් – ලබාගත හැක්කේ කාටද?

 • ඔබ සේවය කරන්නේ මොනයම් හෝ විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක නොවන පෞද්ගලික අංශයේ හෝ අදාළ ‍ක්ෂේත්‍රයක ද? එසේ නම් ඔබගේ අනාගතය තිරසාරව සැලසුම් කර ගැනීමට ෆ්‍රීඩම් විශ්‍රාම සැලසුම ඔබට උදව්වනු නියතය.
 • වයස 18 – 65 අතර වයසේ පසුවන්නෙක් නම් ඔබටත් ෆ්‍රීඩම් ලබා ගැනීම සඳහා අයැදුම් කළ හැකිය.

මුලික ප්‍රතිලාභ

 • සෑම අවුරුද්දකම විශ්‍රාම ආදායම වැල් පොලි ක්‍රමයට 5% කින් ඉහළ නගී.
 • වාර්ෂික සෞඛ්‍ය සේවා (Helth care) දීමනාව මාසික විශ්‍රාම ආදායම මෙන් 5 ගුණයකී. වසරකට වරක් එකවර ගෙවනු ලබන මේම දීමනාව වාර්ෂිකව කල් පිරිමේ දී වැල් පොලි ක්‍රමයට 5% කින් වර්ධනය කෙරේ.
 • සෑම වාර්ෂික කල් පිරිමකදීම මෙම ගෙවීම ද වැල් පොලි ක්‍රමයට 5% කින් නැවත වර්ධනය කෙරෙනු ඇත.

සැලසුම    ෆ්‍රීඩම් – විශ්‍රාම සැලසුම

වාරික ගෙවීම් කාල සීමාව         අවුරුදු 5 සිට 40 දක්වා, – මාසික ආදායම ලැබිය හැකි කාලසීමාවන් වසර 5,10,15,20

අදාළ වයස් සීමාව

 • අවුරුදු 18 සිට 65 දක්වා (වාරික ගෙවීම් සඳහා වයස)
 • අවුරුදු 45 සිට 70 දක්වා (විශ්‍රාම ආදායම් ලැබීමට තෝරාගත හැකි වයස)

ප්‍රතිලාභ

 • ප්‍රසාද දීමනාව අවසන් මාසික විශ්‍රාම ආදායම සමග හිමි වේ
 • වාර්ෂික විශ්‍රාම ආදායම වාර්ෂික කල්පිරිමේදී 5% වැල් පොලි පදනම මත වර්ධනය කෙ‍‍රේ.
 • වාර්ෂික සෞඛ්‍ය සේවා දීමනාව මාසික විශ්‍රාම ආදායම මෙන් 5 ගුණයකී. වසරකට වරක් එකවර ගෙවනු ලබන මේ දීමනාව ද වාර්ෂික කල් පිරිමේ දී වැල් පොලි ක්‍රමයට 5% කින් වර්ධනය කෙරේ.
 • වාර්ෂික බෝනස් දිමනා ලැබීමට ද හිමිකම් ලබයි.

අභාවයකදී ලැබෙන ප්‍රතිලාභ

 1. රක්ෂිතයා වාරික ගෙවන අතරේ අභාවයට පත්වුවහොත්
 2. රක්ෂණ සැලසුමේ ප්‍රවාරණ අගය හෝ මෙතෙක් ගෙවු වාරික මුදුල අතරින් වැඩි අගය යැපෙන්නන්හට හිමි වේ.
 3. මාසික විශ්‍රාම දීමනා ලබන අතරේ අභාවයට පත්වුවහොත්
 4. ඉතිරි මුළු විශ්‍රාම දීමනාව රක්ෂණ ඔප්පුවේ සඳහන් නම්කර ඇති තැනැත්තා වෙත ගෙවීමට ක්‍රියා කරනු ඇත.

ආබාධිතභාවයට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ

 1. දීර්ඝකල සදාකාලික අකර්මන්‍යතා ප්‍රතිලාභ.(හදිසි අනතුරක් හේතුවෙන්)
  1. ඉදිරි කාලයට ගෙවිය යුතු වාරික අත්හැර දැමේ.
  2. ගිවිසුම් කොන්දේසිවලට අනුව සහතික වාර්ෂික ආදායම ලැබීමට හිමිකම් ලබයි.
 2. දීර්ඝකල සදාකාලික අකර්මන්‍යතා ප්‍රතිලාභ.(රෝගාබාධ හේතුවෙන්)
  1. ඉදිරි කාලයට ගෙවිය යුතු වාරික අත්හැර දැමේ.
  2. ගිවිසුම් කොන්දේසිවලට අනුව සහතික වාර්ෂික ආදායම ලැබීමට හිමිකම් ලබයි.

අතිරේක ආවරණ

 • SLI සැත්කම් සඳහා ප්‍රතිලාභය
 • SLI පූර්ණ රක්ෂණ සැලසුම
 • SLI විදේශ ගතවීමේදී පූර්ණ රක්ෂණ සැලසුම
 • SLI ආරෝග්‍යශාලා ගතවීම් මුදල් ආවරණ සැලසුම
 • පවුල් ආරක්ෂණ ඒකක (අමතර ජීවිත ආවරණය)
 • අසාධ්‍ය රෝග ආවරණය (ජීවක)
 • ආබාධිත ප්‍රතිලාභ ලැබීම් දීර්ඝ කෙරෙනු ඇත. (රෝගාබාධ)
 • ආබාධිත ප්‍රතිලාභ ලැබීම් දීර්ඝ කෙරෙනු ඇත. (හදිසි අනතුරැ )
 • ආරෝග්‍යශාලා ගතවීම් ආවරණය (ආරෝග්‍යා)

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

   ක්ෂණික විමසීම්