ප්‍රගුණ – ඉතා ඉහළ ප්‍රතිලාභ ගෙ‍න දෙන රක්ෂණ සැලසුම

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

ඔබේ රක්ෂණ වාරිකය නොවෙනස්ව පවතිද්දී ඔබට හිමි ප්‍රතිලාභ වසරකට 5% බැගින් ඉහළ නංවන රක්ෂණ සැලසුමකි.

ප්‍රගුණ – ලබාගත හැක්කේ කාටද?

 • රක්ෂණ සැලසුමක් මත මුදල් ආයෝජනයට උනන්දුවක් දක්වන සැමට ප්‍රගුණ ලබාගත හැකිය.
 • ඔබ 18 – 60 අතර වයස් සිමාවේ පසුවන්නෙක් නම් ප්‍රගුණ රක්ෂණයක් සඳහා අයැදුම් කළ හැකිය.

ප්‍රගුණ – ලබාගත හැක්කේ කාටද?

 • රක්ෂණ සැලසුමක් මත මුදල් ආයෝජනයට උනන්දුවක් දක්වන සැමට ප්‍රගුණ ලබාගත හැකිය.
 • ඔබ 18 – 60 අතර වයස් සිමාවේ පසුවන්නෙක් නම් ප්‍රගුණ රක්ෂණයක් සඳහා අයැදුම් කළ හැකිය.

සැලසුම    ප්‍රගුණ – ඉතා ඉහළ ප්‍රතිලාභ ගෙනදෙන‍ රක්ෂණ සැලසුම

වයස් සීමාව              අවුරැදු 18 – 60 අතර

කාලසීමාව 10, 15, 20

ප්‍රතිලාභ

අභාවයකදී කරනු ලබන ගෙවිම්

මූලික රක්ෂිත මුදල සමග එකතු වූ ප්‍රසාද දීමනා සියල්ල(රක්ෂණ කාලය තුලදී මරණය සිදි වී නම්, පළමු අදියර ගෙවීම සිදු කර පසු මූලික රක්ෂිත මුදලෙන් කිසිඳු අඩු කිරීමක් සිදු නොකෙරේ)

අතිරේක ආවරණ

 • SLI සැත්කම් සඳහා ප්‍රතිලාභය
 • SLI පූර්ණ රක්ෂණ සැලසුම
 • SLI විදේශ ගතවීමේදී පූර්ණ රක්ෂණ සැලසුම
 • SLI ආරෝග්‍යශාලා ගතවීම් මුදල් ආවරණ සැලසුම
 • පවුල් ආරක්ෂණ ඒකක (අමතර ජීවිත ආවරණය)
 • අසාධ්‍ය රෝග ආවරණය (ජීවක)
 • හදිසි අනතුරකින් වන අභාවයකදී ප්‍රතිලාභ
 • ආබාධිත ප්‍රතිලාභ ලැබීම් දීර්ඝ කෙරෙනු ඇත. (රෝගාබාධ)
 • ආබාධිත ප්‍රතිලාභ ලැබීම් දීර්ඝ කෙරෙනු ඇත. (හදිසි අනතුරැ )
 • සදාකාලික අකර්මන්‍යතා ප්‍රතිලාභ
 • කලත්‍රයා සඳහා ආවරණයmu
 • ආරෝග්‍යශාලා ගතවීම් ආවරණය (ආරෝග්‍යා)
 • සම්පූර්ණ රක්ෂණ කාලය පුරා ගෙවූ වාරික තැන්පතුව (ස්වර්ණ ජයන්ති ප්‍රතිලාභය)
 • අවමංගල්‍ය වියදම් ආවරණය

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

   ක්ෂණික විමසීම්