පුද්ගලික මෝටර් රථ රක්ෂණය

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

ශ්‍රි ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තිළිණ කරන මොටර් ප්ලස්, සාමාන්‍ය වාහන රක්ෂ්නයෙන් ඔබ්බට ගිය ඔබට හා ඔබේ මහැඟි වාහනයට පරිපූර්ණ ආවරණයක් සපයමින් ඔබගේ ජීවන රටාව කිසිඳු බාධාවකින් තොරව ගෙන යාමට කැප වූ රක්ෂණාවරණයකි. නව්‍ය, ඔබගේ අව්ශ්‍යතාවයට ගැලපෙන අයුරින් සැලසුම් කර ගත හැකි වන අතර අසමසම් මෝටර් ප්ලස් ලොයල්ටි රිවෝඩ්ස්, මෙරට ප්‍රමුඛ පෙලේ වාහන නියෝජිතයන් වෙතින් දීමනා, මනා විශ්වාසය හා විශිෂ්ඨතම 24 පැය සහය සේවාවෙන්ද ස්මන්විත් වෙයි. හදිසි අනතුරකදී නිෂ්පාදකයාගේ නියමයන්ට අනුකූලව කරදරයකින් තොරව අලුත් වැඩියාව කර ගැනීමට මෝටර් ප්ලස් හිමි ඔබට හැකියාව ලබේ. මහමාර්ගයේ දී සිදුවිය හැකි අනපේක්ෂිත සිදුවීම්වලදී රථවාහන හිමියන්ගේ ආරක්ෂාවට හා සහන සැලසීමට වහා ඉදිරිපත් වන ඉතා වටිනා රක්ෂණාවරණයකි.

මෝටර් රථ, වෑන් , යතුරැ පැදි, ජීප් රථ, ත්‍රි විලර් ඇතුළුව පුද්ගලික සහ වාණිජ අවශ්‍යතා යටතට ගැනෙන රථවාහනවලට මෙම රක්ෂණ ඔප්පුව මගින් ආවරණය සැලසිය හැකිය.

ඔබේ රක්ෂණ ආවරණ‍යට ලැබෙන මුලික ප්‍රතිලාභ

 • දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක සේවා ආවරණයක්
 • දිවා රාත්‍රී සේවය
 • රක්ෂණ සැලසුම් නම්‍යශීලිව තෝරා ගැනීමකට ඉඩකඩ
 • ගැටීමට පත් වාහනයේ අලුත්වැඩියාවන් අපගේ සේවා නියෝජිතයෙකු ලවා කර දෙන පහසු සේවාවක්.
 • ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අවශ්‍යතා කඩිනමින් ඉටුකෙරෙන ඉතා කාර්යක්ෂම හා විශිෂ්ඨ සේවාවක්.

නව රක්ෂණ ආවරණයක් ලබාගැනීමේදී හෝ නැතිනම් පවතින රක්ෂණාවරණය අලුත් කිරීමේදී, හිමිවන ප්‍රතිලාභ:

 • HSBC හෝ AMEX කාඩ්පත මගින් පොලි රහිත කොටස් වශයෙන් ගෙවිය හැකි පහසු ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මකය සහනදායී වාරික

වානයේ ආබාධ ඇතිවුවහොත් සහන සේවාව

 • පැය 24 පුරා ක්රි්යාත්මක ඇමතුම් මධ්යාස්ථාන සහය. වාහනය නැවතුන ස්ථානයට වහා තාක්ෂණික සේවා සහාය යැවීමද කරනු ලැබේ.

අලුත්වැඩියා හා හිමිකම් පෑමේදී සේවාව

 • ප්‍රාදේශීය ශාඛා මගින් රු.100,000 දක්වා හිමිකම් ලබා ගත හැක.

(ප්‍රාදේශීය ශාඛා බලන්න )

මහා මාර්ගයේ දී වාහනය ගැටුනු අවස්ථාවක එය ඔබේ ජීවිතයට බරක් නොවිය යුතුය. අපගේ මෝටර් ප්ලස් රක්ෂණාවරණ විශේෂයෙන් සැලසුම් කර ඇත්තේ එවැනි අවස්ථාවලදී ඔබට ක්ෂණික විසඳුම් ලබා දී සහන සැලසීමටය.

විසඳුම් ගණනාවකී. ඔබගේ වාහනය නොමිලේ අලුත්වැඩියා කර ගත හැකිය. අලුත්වැඩියා කෙරෙන කාලසීමාව තුළ ඔබගේ එදිනෙදා කටයුතු බාධාවකින් තොරව කර ගැනීමට කුලීරථ දීමනාවක්. ඔබගේ වාහනය අප වාහන අලුත්වැඩියා කරන්නන්ගේ නියෝජිත ජාලය මගින් අලුත්වැඩියා කරගන්න. ඔබගේ වාහනය පෙර පැවති තත්වයෙන්ම යළි ඔබ අතට පත් කෙරෙන බවට සහතික වන්නෙමු.

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් වෙතින් යතුරුපැදි කරුවන් වෙත පිදෙන රක්ෂණාවරණ යයි මේ.

යතුරුපැදි කරුවන් මහමාර්ගයේ දී මුහුණපාන විවිධ මට්ට‍මේ හදිසි අනතුරුවලදී ඔවුන් සුරක්ෂිත කිරීමට, ඔවුනට දැරිය හැකි මට්ටමේ පහසු රක්ෂණාවරණයක් සැපයීම අපගේ අභිලාශයයි.

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

   ක්ෂණික විමසීම්