මිණිමුතු ළමා රක්ෂණය

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

දේශයේ දරුවන්ගේ අනාගත සුභසාධනයේ ප්‍රමුඛතම සාධකය වන්නේ දෙමව්පියන්ය. මෙය දැඩිලෙස විශ්වාස කරන ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් මිණිමුතු ළමා රක්ෂණය හඳුන්වා දෙන්නේ දරුවන්ගේ පමණක් නොව දෙමව්පියන්ගේද හෙට දවස සුරක්ෂිත කරනු සඳහාය. එම නිසා දීප්තිමත් හා තිරසාර අනාගතයක් තම දරුවන්ට උරුම කර දෙනු කැමති දෙමව්පියන් තෝරාගත යුත්තේ මිණිමුතු ළමා රක්ෂණයයි.

මුලික ප්‍රතිලාභ

 • මිණිමුතු ඔප්පුව කල්පිරී අවසන් වෙත්ම ඔබේ දරුවා ඔහුට/ඇයට තම උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා මුලික ආයෝජනයෙන් 140% ක ප්‍රතිලාභයක් අත්කර ගත හැකිය.
 • කල්පිරුණු පසු කොටස් වශයෙන් ගෙවීම්. කල්පිරිමේ සිට ඉදිරියට වසර 4 ක් තුළ රක්ෂිත මුදලෙන් 35% ක් සමාන වාරික 4 කින් ගෙවනු ඇත.
 • යම්හෙයකින් වාරික ගෙවමින් සිටින කාලය අතරතුර පියා හෝ මවගේ අභාවයකදී සැනෙකින් රක්ෂිත මුදල මෙන් දෙගුණයක් දරුවාට ලැබෙන අතර ගෙවීමට ඉතිරි වාරික ප්‍රමාණය ද අත්හැර දැමේ. දරුවාට, කොටස් වශයෙන් ගෙවීමෙන් කල්පිරුණු මුළු රක්ෂිත මුදලෙන් 140% ක් ගෙවීමට ද සහතික වෙයි.
 • ප්‍රතිලාභ ගෙවන කාලසිමාවේදී පියා හෝ මවගේ අභාවයක් සිදුවුවහොත් දරුවාට ගෙවන ඉතිරි ප්‍රතිලාභ මුදල් දෙගුණයක් වනු ඇත.
 • යම්හෙයකින් වාරික ගෙවමින් සිටින කාලය අතරතුරදී සිදුවිය හැකි දරුවාගේ අභාවයකදී වාරික වටිනාකමින් 125% ක ඉහළ අගයක් හෝ පවාරණ අගය ගෙවනු ඇත. දෙමව්පියන් වෙත ඉතිරි කොටස් ගෙවීම් සිදුකෙරෙනු ඇත.

මිණිමුතු කව්රුන් සඳහාද?

 • මිණිමුතු – මාස 1 සිට අවු. 15 දක්වා වයසැති දරුවන්ට
 • වයස අවු 18 -60 ත් වයසේ සිටින දෙමව්පියන්ට
 • රක්ෂණය කල්පිරෙන විට වයස අවු. 21 නොඉක්මවන දරුවන්ට
 • තම දරුවන් වෙනුවෙන් දෙමව්පියන් මිණිමුතු රක්ෂණයේ හිමිකරුවන් විය යුතුය

සැලසුම: මිණිමුතු ළමා සැලසුම

වාරික ගෙවීම් කාලය – වසර 5 සිට 20 දක්වා

වයස් සීමාව

මාස 1 සිට අවු. 15 දක්වා වයසැති දරුවන්

දෙමව්පියන්ගේ වයස 18 – 60 අතර

කල්පිරීමේ දී දරුවාගේ වයස අවු.21 නොඉක්ම විය යුතුය.

ලබාගත හැක්කේ කාටද? දෙමව්පියනට තම දරුවන් සදහා මිණිමුතු ඔප්පුව ලබාගත හැක.

ප්‍රතිලාභ කල්පිරීමේ දී

කල්පිරීමේ දී කොටස් ගෙවීම් ආරම්භ කෙරේ. කල්පිරිමේ සිට ඉදිරියට වසර 4 ක් තුළ රක්ෂිත මුදලෙන් 35% ක සමාන වාරික 4 කින් ගෙවනු ඇත.

අභාවයකදී දෙනු ලබන සහන

 • වාරික ගෙවමින් සිටින කාලය අතරතුර පියා හෝ මවගේ අභාවයකදී
  • සැනෙකින් රක්ෂිත මුදල මෙන් දෙගුණයක්
  • ගෙවීමට ඉතිරි වාරික ප්‍රමාණයද අත්හැර දැමේ
  • කල්පිරීමේ දී කොටස් වශයෙන් ගෙවීම්
 • ප්‍රතිලාභ ලබමින් සිටින කාලය අතරතුර පියා හෝ මවගේ අභාවයකදී
  • ඉතිරි ප්‍රතිලාභ දෙගුණ කෙරේ.
 • වාරික ගෙවමින් සිටින කාලය අතරතුරදී සිදුවිය හැකි දරුවාගේ අභාවයකදී
  • වාරික ගෙවිම්වල වටිනාකමින් 125% ක් හෝ පවාරණ අගය යන දෙකෙන් වැඩි වටිනාකම
 • ප්‍රතිලාභ ලබමින් සිටින කාලය අතරතුරදී සිදුවිය හැකි දරුවාගේ අභාවයකදී
  • දෙමව්පියන් වෙත ඉතිරි කොටස් ගෙවීම

අනෙකුත් ප්‍රතිලාභ

 • එකම රක්ෂණ ඔප්පුවකින් මව්පියන් දෙදෙනාටම ආවරණය
 • ප්‍රකාශිත වාර්ෂික බෝනස් හිමිකම්

අමතර ආවරණ

පළමු රක්ෂණලාභියා (පියා)

 • SLI සැත්කම් සඳහා ප්‍රතිලාභය
 • SLI පූර්ණ රක්ෂණ සැලසුම
 • SLI විදේශ ගතවීමේදී පූර්ණ රක්ෂණ සැලසුම
 • SLI ආරෝග්‍යශාලා ගතවීම් මුදල් ආවරණ සැලසුම
 • පවුල් ආරක්ෂණ ඒකක (අමතර ජීවිත ආවරණය)
 • අසාධ්‍ය රෝග ආවරණය (ජීවක)
 • හදිසි අනතුරකින් වන අභාවයකදී ප්‍රතිලාභ
 • ආබාධිත ප්‍රතිලාභ ලැබීම් දීර්ඝ කෙරෙනු ඇත. (රෝගාබාධ)
 • ආබාධිත ප්‍රතිලාභ ලැබීම් දීර්ඝ කෙරෙනු ඇත. (හදිසි අනතුරැ )
 • සදාකාලික අකර්මන්‍යතා ප්‍රතිලාභ
 • ආරෝග්‍යශාලා ගතවීම් ආවරණය (ආරෝග්‍යා)
 • අවමංගල්‍ය වියදම් ආවරණය

දෙවන රක්ෂණලාභියා (මව)

 • SLI සැත්කම් සඳහා ප්‍රතිලාභය
 • SLI පූර්ණ රක්ෂණ සැලසුම
 • SLI විදේශ ගතවීමේදී පූර්ණ රක්ෂණ සැලසුම
 • SLI ආරෝග්‍යශාලා ගතවීම් මුදල් ආවරණ සැලසුම
 • පවුල් ආරක්ෂණ ඒකක (අමතර ජීවිත ආවරණය)
 • අසාධ්‍ය රෝග ආවරණය (ජීවක)
 • හදිසි අනතුරකින් වන අභාවයකදී ප්‍රතිලාභ
 • ආබාධිත ප්‍රතිලාභ ලැබීම් දීර්ඝ කෙරෙනු ඇත. (රෝගාබාධ)
 • ආබාධිත ප්‍රතිලාභ ලැබීම් දීර්ඝ කෙරෙනු ඇත. (හදිසි අනතුරැ )
 • සදාකාලික අකර්මන්‍යතා ප්‍රතිලාභ
 • ආරෝග්‍යශාලා ගතවීම් ආවරණය (ආරෝග්‍යා)
 • අවමංගල්‍ය වියදම් ආවරණය

දරුවා

 • SLI සැත්කම් සඳහා ප්‍රතිලාභය
 • SLI පූර්ණ රක්ෂණ සැලසුම
 • SLI විදේශ ගතවීමේදී පූර්ණ රක්ෂණ සැලසුම
 • SLI ආරෝග්‍යශාලා ගතවීම් මුදල් ආවරණ සැලසුම
 • අසාධ්‍ය රෝගි ආවරණය
 • ආරෝග්‍යශාලා ගතවීම් ආවරණය (ආරෝග්‍යා)

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

   ක්ෂණික විමසීම්