ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් – මෙඩි ලයිෆ්

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

ජීවිත රක්ෂණාවරනයක් සමග බද්ධ වී ඔබ වෙත එන මෙඩි ලයිෆ්, ඔබට පූර්ණ ආවරණයක් ලබා දීමට නිරිමාණය වූ අසමසම රක්ෂණයකි.

ඔබටම විශේෂිත සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතා අනුව සකසා ගත හැකි වීම මෙහි තවත් විශේෂත්වයකි.

මෙඩි ලයිෆ් සමග ලබාගත හැකි ආවරණ

  • SLI සැත්කම් සඳහා ප්‍රතිලාභය
  • SLI පූර්ණ රක්ෂණ සැලසුම
  • SLI විදේශ ගතවීමේදී පූර්ණ රක්ෂණ සැලසුම
  • SLI ආරෝග්‍යශාලා ගතවීම් මුදල් ආවරණ සැලසුම

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

      ක්ෂණික විමසීම්