යන්ත්‍රසුත්‍ර ක්‍රියා විරහිතවීම් පිළිබද රක්ෂණය

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

අහබුමය යන්ත්‍රසුත්‍ර බිදවැටීමකදී ආවරණය සැපයීමට ගිනි රක්ෂණ සැලසුම හා එකතුව පිළි‍යෙළ කර ඇති රක්ෂණාවරණයකී. මෙහි පහත දැක්වෙන අංශ හා බැඳි දෝෂ හේතු කොටගෙන අහඹුමය භෞතික හානි සිදුවන අවස්ථාවන්හිදී හෝ රක්ෂිත යන්ත්‍රසුත්‍රවලට හානි පැමි‍ණෙන අවස්ථාවලදී මෙම රක්ෂණයෙන් ආවරණය සැලසේ.

  • දෝෂ සහිත නිර්මාණ.
  • මෙහෙයුම් දෝෂ (නිපුනතා මදිකම, නොසැලකිල්ල හෝ ද්වේශසහගත ක්‍රියාකාරකම්).
  • කොටස් ඉරීයාම.
  • ලුහු පරිපතවල දෝෂ.
  • භෞතික පිපිරීම්.
  • බොයිලේරුවේ ජලය අඩුවීම  හේතුවෙන් ඇතිවන හානි.

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

ක්ෂණික විමසීම්