වාණිජ මෝටර් රථවාහන සඳහා මොටර් ප්ලස්

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

අපගේ වාණිජ මෝටර් රථවාහන රක්ෂණය අගනා රක්ෂණ විසඳුම් රැසකින් සමන්විතය. එය ට්‍රක් රථ, වෑන් රථ, සමුහ වාහන සහ අනෙකුත් වාණිජ මෙ‍‍හෙයුම්වලට යොදා ගන්නා රථවාහන හදිසි අනතුරකට මුහුණ පෑ ඕනෑම අවස්ථාවකදී, ඔබගේ වටිනා කාලයත් මුදලත් ඉතිරි කර දෙන රක්ෂණාවරණයකී.

නව රක්ෂණාවරණයක් ලබාගැනීමෙන් හෝ අලුත් කිරීමෙන් ඔබත ලැබෙන ප්‍රතිලාභ

 • HSBC, Amex, Commercial Bank කාඩ්පත මගින්පොලි රහිත කොටස් වශයෙන්  ගෙවිය හැකි පහසු ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මකයි.
 • නොමිලේ ලැබෙන පුද්ගලික හදිසි අනතුරු ආවරණය
 • නොමිලේ ලැබෙන රොර්හල්ගතවීමේ ආවරණය
 • 24 පැය ඇමතුම් ගාස්තු රහිත පාරිබෝගික සේවය
 • ආවරණ දිගු ඔස්සේ අවශ්‍ය ආකරයට සකසා ගත හැක

ඔබගේ මොටර් රථය හදිසි අනතුරකට හෝ බිඳවැටීමකට පත්වුවහොත් ලැබෙන සහාය

 • අප වෙත දැනුම්දුන් සැනින් රිය අනතුර සිදුවී ඇති ස්ථානයට අපගේ පලපුරුදු කාර්මික නිලධාරින් යවා ලබා දෙන ක්ෂණික සේවාවක් ක්‍රියාත්මකය.
 • මහමාර්ගයේ දී සැපයෙන අපගේ සහන සේවාවලට අයකිරිම් නොමැත.

වාහන අලුත්වැඩියා ‍‍කෙ‍රෙන අවස්ථාවලදී හා අදාළ ගෙවීම්වලදී අපෙන් සැලසෙන සහන

 • ගනුදෙනුකරු අත්කර‍ගෙන තිබෙන හිමිකම් බෝනස් හී වටිනාකමින් 60% ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉල්ලා සිටිය හැකිය.
 • රුපියල් 100,000/- දක්වා මුදල් ශ්‍රි ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ප්‍රාදේශිය කාර්යාල වලින් ඉල්ලුම් කළ හැකිය. (කරැණාකර ප්‍රාදේශිය කාර්යාල ලැයිස්තුව බලන්න)

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

   ක්ෂණික විමසීම්