විද්‍යුත් උපකරණ රක්ෂණය

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

ඉහළ වටිනාකමකින් යුත් විදුලි හා විද්‍යුත් උපකරණ සහ භාවිත විවිධ වර්ගයේ මෙවලම් සුරක්ෂිත කෙරෙන ඒ හා බැඳි ඔබගේ අවදානම ලිහිල් කෙරෙන රක්ෂණයකී.

අපගේ මෙම රක්ෂණ සැලසුම මගින් මෙහි පහත අයිතමවලට ආවරණය සැලසිය හැකිය.

 • විද්‍යුත් දත්ත සැකසුම් උපකරණ
 • වෛද්‍ය කටයුතු සඳහා යොදා ගන්නා විද්‍යුත් හා විකීරණ උපකරණ
 • සන්නිවේදන පහසුකම්
 • විවිධ උපාංග

මෙහි පහත සඳහන් අවස්ථාවන්හිදී ඔබගේ නැතිවන හා හානි සිදුවන උපකරණවලට ද රක්ෂණාවරණය සැලසිය හැකිය.

 • ගිනි
 • අකුණු ගැසීම්
 • පිපිරීමක් හේතුවෙන් වන අලාභහානි
 • ගුවන්යානා අලාභහානි
 • දුමාරයෙන් ඇතිවන දුෂණය
 • ජලය සහ තෙතමනය ආශ්‍රිත හානි
 • ලුහු පරිපත සහ අනෙකුත් විදුලි දෝෂ
 • සැලසුම් කිරිම, නිෂ්පාදනය කිරිම, රැස්කිරීම් සහ ඉදිකෙරැම් වලදී ඇති වන දෝෂ
 • වැරදි මෙහෙයුම් සහ සේවකයින්ගේ ද්වේශසහගත ක්‍රියාකාරකම්
 • ගෙවල් බිඳීම් නිසා

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

   ක්ෂණික විමසීම්