වෙළඳ ව්‍යාපාර රක්ෂණය

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

වෙළඳ රක්ෂණය විශේෂයෙන් ම සැලසුම් කර ඇත්තේ තොග සහ සිල්ලර වෙළඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින කඩහිමියන් සහ ගබඩා අයිතිකරුවන් යන දෙපාර්ෂවයේ රක්ෂණ අවශ්‍යතා ඉටුකර දීමටයි. මෙම රක්ෂණ සැලසුම මෙහි පහත දැක්වෙන පරිදි කොටස් 2 කින් යුක්තය –

(ඒ) කොටස – ගිනිගැනීම් සහ ඒ ආශ්‍රිත උවදුරුවලින් ඇතිවන ආහාර විෂවීම් සහා සේවා සැපයුම් මාර්ගවලට පැමිණෙන හානි යනාදියෙන් ඇතිවන අලාභයන්ට මෙම රක්ෂණය මගින් ආවරණය සැලසේ.

(බී) කොටස වාරික පදනම මත වන විකල්ප රක්ෂණ ආවරණ තෝරාගැනීමට අවස්ථාව

 • මුදල් රක්ෂණය
 • තෛතික වගකීම් ආවරණය
 • සේප්පුවේ ඇති මුදල් ආවරණය
 • සංඥා නාම පුවරු ආවරණය
 • මාර්ගස්ථ බඩු ප්‍රවාහනය සදහා ආවරණය
 • ඉලෙක්ට්‍රොනික්උපකරණ ආවරණය
 • අවමංගල්‍ය වියදම් ආවරණය
 • සේවකයන් දෙදෙනෙකු සඳහා පුද්ගල අනතුරු ආවරණ
 • තෛතික ලියකියවිලි විනාශවීම් සදහා ආවරණය
 • නරක්වීමේ ආවරණය

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

   ක්ෂණික විමසීම්