ශ්‍රි ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් මොටර් ප්ලස්

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

ශ්‍රි ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තිළිණ කරන මොටර් ප්ලස්, සාමාන්‍ය වාහන රක්ෂ්නයෙන් ඔබ්බට ගිය ඔබට හා ඔබේ මහැඟි වාහනයට පරිපූර්ණ ආවරණයක් සපයමින් ඔබගේ ජීවන රටාව කිසිඳු බාධාවකින් තොරව ගෙන යාමට කැප වූ රක්ෂණාවරණයකි. නව්‍ය, ඔබගේ අව්ශ්‍යතාවයට ගැලපෙන අයුරින් සැලසුම් කර ගත හැකි වන අතර අසමසම් මෝටර් ප්ලස් ලොයල්ටි රිවෝඩ්ස්, මෙරට ප්‍රමුඛ පෙලේ වාහන නියෝජිතයන් වෙතින් දීමනා, මනා විශ්වාසය හා විශිෂ්ඨතම 24 පැය සහය සේවාවෙන්ද ස්මන්විත් වෙයි. හදිසි අනතුරකදී නිෂ්පාදකයාගේ නියමයන්ට අනුකූලව කරදරයකින් තොරව අලුත් වැඩියාව කර ගැනීමට මෝටර් ප්ලස් හිමි ඔබට හැකියාව ලබේ. මහමාර්ගයේ දී සිදුවිය හැකි අනපේක්ෂිත සිදුවීම්වලදී රථවාහන හිමියන්ගේ ආරක්ෂාවට හා සහන සැලසීමට වහා ඉදිරිපත් වන ඉතා වටිනා රක්ෂණාවරණයකි.

මෝටර් රථ, වෑන් , යතුරැ පැදි, ජීප් රථ, ත්‍රි විලර් ඇතුළුව පුද්ගලික සහ වාණිජ අවශ්‍යතා යටතට ගැනෙන රථවාහනවලට මෙම රක්ෂණ ඔප්පුව මගින් ආවරණය සැලසිය හැකිය.

ඔබේ රක්ෂණ ආවරණ‍යට ලැබෙන මුලික ප්‍රතිලාභ

  • දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක සේවා ආවරණයක්
  • දිවා රාත්‍රී සේවය
  • රක්ෂණ සැලසුම් නම්‍යශීලිව තෝරා ගැනීමකට ඉඩකඩ
  • ගැටීමට පත් වාහනයේ අලුත්වැඩියාවන් අපගේ සේවා නියෝජිතයෙකු ලවා කර දෙන පහසු සේවාවක්.
  • ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අවශ්‍යතා කඩිනමින් ඉටුකෙරෙන ඉතා කාර්යක්ෂම හා විශිෂ්ඨ සේවාවක්.

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

      ක්ෂණික විමසීම්