ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් – ගෞරව

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

ගෞරව – ශ්‍රි ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් වෙතින් ශ්‍රී ලංකාවේ වෘත්තියවේදීන් වෙත පිදෙන අති සුවිශේෂ රක්ෂණාවරණයයි. මෙහි පහත දැක්වෙන රක්ෂණ ප්‍රතිලාභ ඔවුන් සඳහාය.

පුද්ගල රක්ෂණාවරණය

  • පුද්ගල හදිසි අනතුරු ආවරණය
  • සෞඛ්‍ය වියදම්, වෛද්‍ය වියදම් සහ අසාධ්‍ය රෝගි අවස්ථාවලදී වැයවන අනපේක්ෂිත වියදම් ප්‍රතිපූර්ණය කළ හැකිය.
  • බැංකු කාඩ්පත්, රියදුරු බලපත්‍රය, ජාතික හැඳුනුම් පත ආදිය ආදේශනය කිරිමේ දී වැය වන වියදම් ප්‍රතිපූර්ණය කළ හැකිය.
  • ආරෝග්‍යශාලාවට යෑමට කුලීරථ සහ ගිලන් රථවලට කළ ගෙවීම් ද ප්‍රතිපූර්ණය කළ හැකිය.

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

      ක්ෂණික විමසීම්