සුරක්ෂා පාසල් දරු දැරියන් සඳහා රක්ෂණාවරණය

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

සුරක්ෂා යනු වයස අවුරුදු 5ත් 19ත් අතර සියලුම ශ්‍රී ලාංකික පාසල් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් අයත් වන පරිදි නොමිලේ හඳුන්වාදී ඇති සෞඛ්ය හා හදිසි අනතුරු රක්ෂණාවරණයකි. අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මගින් හඳුන්වාදී ඇති මෙම රක්ෂණාවරණය ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් මගින් ක‍්‍රියාත්මක කෙරේ. ‘සදා සුරකිමු දැයේ දරුවන්’ යන තේමාව තුල ක‍්‍රියාත්මක වන මෙම සෞඛ්‍ය රක්ෂණාවරණය ශ්‍රී ලාංකික දරුවන්ගේ ශාරීරික සහ මානසික සුවතාවය ඉහලම මට්ටමක පවත්වා ගැනීම ස්ථිර කිරීමට හඳුන්වා දෙනු ලැබෙි.

පාසල තුලදී හා ඉන් පිටතදී සිසුන් මුහුණ දෙන ලෙඩ රෝගල අනතුරු හා ආබාධ සඳහා ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමෙන් තම මූල්‍ය තත්ත්වය කෙසේ වුවත් අධ්‍යාපන කටයුතු අඛණ්ඩව කරගෙන යාමට මෙම රක්ෂණ ක‍්‍රමය සහයක් වනු ඇත.

 

ප්‍රධාන ප්‍රතිලාභ

  • වාර්ශිකව රුපියල් 200,000ක රෝහල්ගතවීම් ආවරණයක් එක් වරක් රෝහල්ගතවීම් සඳහා රුපියල් 100,000ක් සමග
  • රජයේ රෝහලකට ඇතුලු වන්නේ නමි දිනකට රුපියල් 1,000ක දීමනාවක් දින 30ක් දක්වාත රෝහලෙන් සපයන්නේ නැති ඖෂධ පරීක්ෂණ සඳහා දිනකට රුපියල් 10,000 බැගින්
  • බාහිර ප‍්‍රතිකාර සඳහා රුපියල් 10,000 – පිලිකාල වකුගඩු අක‍්‍රියවීම් බහු ප‍්‍රඪතාව (multiple sclerosis), ප‍්‍රධාන ඉන්ද‍්‍රිය බද්ධ කිරීම්ල ආඝාතය අන්ධභාවය පිලුස්සුම් වැනි රෝග සහ ප‍්‍රතිකර්ම අවස්ථා රැසක් මෙී යටතේ ආවරණයවෙි.
  • ශිෂ්‍යයා සඳහා රු. 100,000ක හදිසි අනතුරු ආවරණයක්
  • ශිෂ්‍යයාගේ දෙමාපියෙකු හදිසියේ මිය ගියහොත් රු. 75,000ක ආවරණයක්
  • ශිෂ්‍යයාගේ පූර්ණ හෝ අර්ධ අකර්මණ්‍යතාවයකදී ආවරණයක්

වැඩි දුර විස්තරල නියමයන් සහ කොන්දේසි සඳහා ශ‍්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය අතර ගිවිසුම විමසන්න

      ක්ෂණික විමසීම්