හෙල්ත් ප්ලස්

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

ඔබගේ ශරීර සෞඛ්‍ය සුවදායි ලෙස පවත්වාගෙන යාමට ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් වෙතින් පිදෙන අසමසම ජීවිත රක්ෂණය හෙල්ත් ප්ලස් ය.

විවිධ රෝගාබාධ වැළඳීමෙන් හා දරාගත නොහැකි වෛද්‍ය වියදම් නිසා අසරණව සිටින අවස්ථාවලදී ඔබට පිහිට වන ඉතා විශ්වාසවන්න රක්ෂණාවරණයකී.

හෙල්ත් ප්ලස් සැලසුම් තර ඇත්තේ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශවල සේවයේ නියුතු සැමට සහ තනි තනි වශයෙන් අයැදුම් කරන ඔබට ද ප්‍රතිලාභ ගණනාවක් අත්කර ගැනීමට හැකි වන පරිදිය. එම නිසා කාර්ය බහුල ඔබගේ, ශරීර සෞඛ්‍ය සැම දා සුවදායි ලෙස පවත්වාගෙන යාමට නම් හෙල්ත් ප්ලස් රක්ෂණාවරණයකට පිවිසෙන්න.

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

      ක්ෂණික විමසීම්