හෝම් ප්‍රොටෙක්ට් ලයිට්

විශාලතම හා ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට ආවරණය

හෝම් ප්‍රොටෙක්ට් ලයිට් – මුල් පාඩු ක්‍රමවේදයට අයත් ඒකාබද්ධ ගිනි සහ සොරබිය රක්ෂණාවරණය

හෝම් ප්‍රොටෙක්ට් ලයිට් මුල් පාඩු ක්‍රමවේදයට අයත් ඒකාබද්ධ ගිනි සහ සොරබිය රක්ෂණාවරණයක් වන අතර වාර්ෂික රක්ෂණ සැලසුම් 2 ක් අතරින් ඔබේ අභිමතය පරිදි රක්ෂණ සැලසුමක් තෝරාගත හැකිය.

 • දක්වන ලද රක්ෂිත අගයන් වලින් යුක්ත පුර්ව ප්‍රාරක්ෂණ ඔප්පුවක් වීම.
 • හිමිකම් නිරාකරනය කිරීමේ පහසු ක්‍රමවේදය.
 • දැරිය හැකි වාරික.
 • අවම ලියකියවිලි සහ කඩිනම් සේවාව.
 • ගොඩනැගිලි හා බඩු බාහිරාදිය ගිනි හා සොරබිය යනාදී උවදුරු වලින්ද ආරක්ෂා කරදේ.
 • ගිනි හා අකුණු ආවරණය
 • වැඩ වර්ජන හා කැරලි කෝලාහල ආවරණය
 • ද්වේශ සහගත හානි ආවරණය
 • පිපිරීම්
 • භූමිකම්පා ආවරණය
 • ස්වභාවික විපත් ආවරණය
 • ජල ටැංකි පිපිරීම් හා ඉතිරීම් ආවරණය
 • ගුවන්යානා වලින් සිදුවිය හැකි හානි ආවරණය
 • ගෙවල් බිදීම් ආවරණය
 • විද්‍යුත් පරිපථ කාන්දුවීම් ආවරණය
 • සුන්බුන් ඉවත්කිරීම් ආවරණය
 • ගොඩනැගිල්ල යථාතත්වයට පත්කිරීම සඳහා යන වෘත්තීය වියදම් ආවරණය
 • ද්වේශ සහගත හානි සඳහා ලබාගන්නා සෑම හිමිකමකින්ම 10% ක් හෝ රුපියල් 5,000 ක්
 • ස්වභාවික විපත් සඳහා ලබාගන්නා සෑම හිමිකමකින්ම 10% ක් හෝ රුපියල් 10,000 ක්
 • අනෙකුත් සෑම හිමිකමකින්ම රුපියල් 1,000 ක්

නියමයන් සහ කොන්දේසි

 • ආවරණය කරනු ලබන ගොඩනැගිලි පුද්ගලික වාසස්ථානයන් වියයුතුය.
 • සොරකම් වැලැක්වීම සඳහා ආරක්ෂක විදිවිධාන සකස්කර තිබිය යුතුය.
 • ගොඩනැගිලි පරිශ්‍රය හොඳ තත්වයේ එකක් විය යුතුය
 • ගොඩනැගිල්ල ගඩොල්, කොන්ක්‍රීට් හෝ සිමෙන්ති බිත්ති වලින්ද වහලය උළු හෝ ඇස්බැස්ටෝස් වලින් සාදා තිබිය යුතුය

මාගේ රක්ෂණ සහකරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරා ගත යුතු වන්නේ ඇයි?

වසර 55ක් පුරා විහිදුනු අතීතයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් දිවයිනේ පුරෝගාමී රක්ෂණ සමාගමයි. රාජ්‍ය පිටුබලය එහි ශක්තිය හා විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරණ අතර අත්දැකීම් බහුලතම ආක්ෂණික දැනුම් පදනමටද හිමිකම් කියයි. රුපියල් බිලියන 90.3 ක් වූ ජීවිත අරමුදලද, රුපියල් බිලියන 171.8 ක් වූ වත්කම් ප්‍රමාණයද ක්ෂේත්‍රයේ අසමසම වේ.

   ක්ෂණික විමසීම්