ශ‍්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලය ප‍්‍රතිස්ථාපනය කෙරේ – නිලූ විජේදාස මහතා විධායක අධ්‍යක්‍ෂ තනතුරට

ශ‍්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ආයතනයේ අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලය පසු ගියදා ප‍්‍රතිස්ථාපනය කල අතර නිලූ විජේදාස මහතා විධායක අධ්‍යක්‍ෂ තනතුරටත් සාදි වඩූඩ් මහතා අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයකු ලෙසත් පත් කරනු ලැබිනි. ආයතනයේ සම කලමනාකරණ අධ්‍යක්‍ෂවරු ලෙස ක‍්‍රියා කල ටී.එමි.ආර. බන්ස ජයා සහ අරුණ සිරිවර්ධන යන මහත්වරුන් තම තනතුරුවලින් ඉවත් වූහ. හේමක අමරසූරිය මහතා විධායක සභාපතිවරයා ලෙස තව දුරටත් ආයතනයේ…

ශ‍්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තංගල්ලේ නව නිවහනකට

ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා වඩාත් වෙිගවත් සහ කාර්යක්‍ෂම සේවයක් සැපයීම සඳහා ශ‍්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ආයතනය නවීන පහසුකම් සහිත ශාඛාවක් තංගල්ලේ විවෟත කරන ලදී. බෙලිඅත්ත පාරේ පිහිටි මෙම ශාඛාවට මහජනයාට වඩාත් පහසුවෙන් ලගා වීමටද හැක. ශාඛාව විවෘත කිරීමෙන් පසු පාරිභෝගිකයකු විසින් නව ව්‍යාපාර භාර දෙන අවස්ථාව මෙහි දැක්වෙි.