ශ‍්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තවත් ප‍්‍රදේශ දෙකකට

ශ‍්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ආයතනය තම ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා වඩාත් වෙිගවත් සහ කාර්යක්‍ෂම සේවයක් සැපයීම සඳහා පල්ලේබැද්ද ප‍්‍රදේශයේ නව ශාඛාවකුත් පන්නලහි නව පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානයකුත් පිහිටුවනු ලදී. මෙි සමග ආයතනයේ ශාඛා ජාලය 122 දක්වාත් පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථාන 15 දක්වාත් වැඩිවී ඇත. පල්ලේබැද්ද ශාඛාව විවෟත කිරීමෙන් පසු නව ව්‍යාපාර බාර ගන්නා අවස්ථාව ඉහල ජායාරූපයයේ සහ පන්නල නව පාරිභෝගික…