ශී‍්‍ර ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් 2017 තෙවන කාර්තුව සඳහා සුවිශේෂී මූල්‍ය කාර්ය සාධනයක්

රුපියල් බිලියන 23ට වැඩි දළ වාරික ආදායමක්   දිවයිනේ ප‍්‍රමුඛතම රක්ෂණ ආයතනයක් වන ශී‍්‍ර ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් 2017 වසරේ සැප්තැම්බර් 30න් අවසන් වන තෙවන කාර්තුව සඳහා සුවිශේෂී මූල්‍ය කාර්ය සාධනයක් වාර්තා කර ඇත. මෙම කැපී පෙනෙන කාර්ය සාධනය පිළිබඳ නිවෙිදනයක් නිකුත් කරමින් ශී‍්‍ර ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් සභාපති හේමක අමරසූරිය මහතා කියා සිටියේ ආයතනය බදු වලට පෙර ලාභය…