எமகு ஒரு தகவல் அனுப்புக

Send messageclear

எவ்வாறு எம்மை கண்டறிவது

தொடர்புத் தகவல்

முகவரி:
ரக்‌ஷனா மந்திரய,
இல. 21, வக்ஸ்ஹோல் வீதி, கொழும்பு 2.

பொது எண்:
+94 11 2357000
+94 11 7357000
+94 11 5357000
+94 11 4357000

துரித எண்கள்:
+94 11 2357357,
+94 11 7357357,
+94 11 5357357,
+94 11 4357357,

மின்ன்ஞ்சல்:
email@srilankainsurance.com

தொலைநகல் எண்:
+94 112 447742

சமூகவலைத்தள இணைப்புகள்:

Facbook – Sri Lanka Insurance Facebook – Motor plus Twitter Linkedin LinkedIn