தீ காப்பீடு

தனியார் உறைவிடத்தினுள் வீடு தீ காப்பீடு

எமது அடிப்படை தீ கொள்கை நிறைவு அல்லது தீ மற்றும் தொடர்புடைய ஆபத்துக்களை பின்வரும் எதிராக கட்டுமான கீழ் என்பதை, உங்கள் வீட்டில் உறுதி.

 • தீ மற்றும் மின்னல்
 • கலகம் மற்றும் ஸ்ட்ரைக்
 • தீங்கிழைக்கும் சேதம்
 • வெடிப்பு
 • புயல், புயல், புயல் மற்றும் வெள்ளம் / சுனாமி போன்றவை உட்பட இயற்கை ஆபத்துக்கள்
 • பூமியதிர்ச்சி
 • இயற்கைப் பேரிடர்
 • பயங்கரவாதம்
 • தாக்கம்
 • மின் கூடுதல்
 • விமான பாதிப்பு
 • வெடிக்கிறது மற்றும் தண்ணீர் தொட்டிகள், குழாய்கள் மற்றும் எந்திரத்தின் நிரம்பி வழிகிறது

ஏன் இலங்கைக் காப்புறுதியை என் காப்புறுதிப் பங்காளராக நான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்?

இலங்கைக் காப்புறுதியானது இலங்கையின் காப்புறுதித்துறையின் முன்னோடியாகத் திகழ்வதுடன் 55 ஆண்டுகள் வரலாற்றையும் கொண்டுள்ளது.அரசின் உதவியுடன் இயங்கும் இந் நிறுவனம் அதன் மூலம் உறுதி மற்றும் நம்பகத்தன்மை ஆகியவற்றை பெற்றுள்ள அதே வேளை, மிகுந்த அனுபவம் மிக்க தொழினுட்ப அறிவுத் தளத்தையும் கொண்டுள்ளது.ரூ.90.3 பில்லியன் பெறுமதியான ஆயுள் நிதியம் மற்றும் ரூ. 171.8 பில்லியன் பெறுமதியான சொத்து தளம் ஆகியவை இத் தொழிற்றுறையில் வேறு எவராலும் இணைசொல்லப்பட முடியாத புகழினைத் தந்துள்ளன.

   துரித விசாரணை