இலங்கை காப்புறுதி மோட்டார் பிளஸ்

பாரிய மற்று உறுதியான தேசிய காப்புறுதியாளரிடமிருந்து அனைவருக்கும் காப்புறுதி

இலங்கை காப்புறுதி மோட்டார் பிளஸ் மோட்டார் காப்புறுதி பற்றி அல்ல. நாம் மொத்த பாதுகாப்பு நம்புகிறேன்; நீங்கள் உங்கள் வாகனத்தை வைத்து, நீங்கள் எங்கு இல்லை பாதுகாக்கப்படுவதால், நீங்கள் என்ன அல்லது என்ன வாழ்க்கை நீங்கள் தேர்வு. கொள்கைகள் நீங்கள் மோட்டார் காப்புறுதி விட மிக அதிகமாக கொடுப்பதன் மூலம் உங்கள் வாழ்க்கையை எளிதாக செய்ய வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது ஏன் இந்த. இணையற்ற மோட்டார் பிளஸ் லாயல்டி வெகுமதிகள், இலங்கையின் முன்னணி வாகன முகவர்கள், வேறொன்றும் நம்பிக்கையை கொண்டு டை அப்களை, ஒன்றாக நாடளாவிய 24/7 சேவையில் சிறந்த இதில் அடங்கும் புதுமையான தையல்காரர் காப்பீட்டு தீர்வுகளை மற்றும் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட சேவைகள், கொண்டு. மோட்டார் பிளஸ் சேவை உங்கள் வாகனத்தை ஒரு மோதல் ஏற்பட்டால் உற்பத்தியாளர் தரத்திற்கு சரி என்று உறுதி போது நீங்கள் தொந்தரவு இலவச ரிப்பேர் அனுபவிக்க செயல்படுத்துகிறது. மோட்டார் பிளஸ் நீங்கள் முழு நம்பிக்கை கொண்டு சாலை எதிர்பாராத உண்மைகளை எதிர்கொள்ள அனுமதிக்க உதவுகிறது.

எங்கள் கொள்கைகள் தனியார் இருந்து கார்கள், வேன்கள், மோட்டார் சைக்கிள்கள், ஜீப்கள், மூன்று சக்கர வண்டிகள் மற்றும் சாலையில் ஓட்டவும் அனைத்து மற்ற வாகன வகைகள் உட்பட வர்த்தக வாகனங்கள், வாகன வகையான ஒரு வரம்பை.

உங்கள் கொள்கை முக்கிய பயன்கள்

  • நாடளாவிய சேவை வரம்பு
  • கடிகாரம் சேவையை சுற்றி
  • காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் நெகிழ்வான தேர்வு
  • எங்கள் பங்குதாரர் வாகன முகவர்கள் மூலம் மோதல் பழுது சேவைகள்
  • அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மற்றும் செயல்திறனுடன் வாடிக்கையாளர் பாதுகாப்பு குழு.

ஏன் இலங்கைக் காப்புறுதியை என் காப்புறுதிப் பங்காளராக நான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்?

இலங்கைக் காப்புறுதியானது இலங்கையின் காப்புறுதித்துறையின் முன்னோடியாகத் திகழ்வதுடன் 55 ஆண்டுகள் வரலாற்றையும் கொண்டுள்ளது.அரசின் உதவியுடன் இயங்கும் இந் நிறுவனம் அதன் மூலம் உறுதி மற்றும் நம்பகத்தன்மை ஆகியவற்றை பெற்றுள்ள அதே வேளை, மிகுந்த அனுபவம் மிக்க தொழினுட்ப அறிவுத் தளத்தையும் கொண்டுள்ளது.ரூ.90.3 பில்லியன் பெறுமதியான ஆயுள் நிதியம் மற்றும் ரூ. 171.8 பில்லியன் பெறுமதியான சொத்து தளம் ஆகியவை இத் தொழிற்றுறையில் வேறு எவராலும் இணைசொல்லப்பட முடியாத புகழினைத் தந்துள்ளன.

      துரித விசாரணை