ஒப்பந்ததாரர்களின் பொறித் தொகுதி மற்றும் இயந்திரங்கள் தொடர்பான காப்புறுதி

ஒப்பந்ததாரர்களின் பொறித் தொகுதி மற்றும் இயந்திரங்கள் தொடர்பான காப்புறுதி

நாங்கள் ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு (Contractors) அனைத்து இடர் நேர்வுகளுக்குமான காப்புறுதியை வழங்கி வருகின்றோம். அது தவிர ஒப்பந்ததாரர்களின் பொறித் தொகுதி மற்றும் இயந்திரங்கள் என்பவற்றுக்குப் பாதுகாப்பை வழங்கும் பொருட்டு அவர்களுக்கென நாங்கள் மற்றொரு விரிவான காப்புறுதித் திட்டத்தையும் அறிமுகம் செய்து வைத்துள்ளோம். இந்த காப்புறுதிப் பத்திரம் ஒப்பந்ததாரர்கள் பயன்படுத்தி வரும் பொறித்தொகுதி மற்றும் இயந்திரங்கள் என்பவற்றுக்கு கட்டுமான வேலைகள் இடம்பெற்று வரும் காலப் பிரிவின் போது அந்த இடத்தில் ஏற்படக் கூடிய அனைத்து வகையான இடர்நேர்வுகளுக்கும் எதிராக பாதுகாப்பை வழங்குகின்றது.

மிகப் பெரிய, மிக வலுவான தேசிய காப்புறுதி நிறுவனத்திடமிருந்து அனைவருக்கும் காப்புறுதி
அனுகூலங்கள்
காப்புறுதிப் பத்திரத்தில் எடுத்து விளக்கப்பட்டுள்ளவாறு, எவையேனும் தற்செயலான வெளி நிகழ்வுகள் காரணமாக பின்வரும் இயந்திரங்களுக்கு சேதங்கள் ஏற்படும் சந்தர்ப்பத்தில் இந்தக் காப்புறுதிப் பாதுகாப்பு கிடைக்கின்றது:
  • பெகோ லோடர்கள் (Backhoe Loaders)
  • மண் தோண்டும் கருவிகள், பாரந்தூக்கும் இயந்திரங்கள் மற்றும் போக் லிப்ட்கள்
  • கட்டுமான வேலையில் பயன்படுத்தப்படும் ஏனைய இயந்திராதிகள்
தகைமை
  • காப்புறுதி பத்திரதாரர் குறிப்பிட்ட சொத்தின் மீது மீது காப்புறுதிப் பற்றைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.
  • காப்புறுதிப் பத்திரதாரர் இலங்கையின் சட்டத் தொகுப்பின் பிரகாரம் காப்புறுதி ஒப்பந்தமொன்றில் கையொப்பமிடுவதற்கான தகைமையைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.
  • காப்புறுதி செய்யப்படும் சொத்து/ ஆதனங்கள் இலங்கையின் பூகோள எல்லைகளுக்குள் அமைந்திருத்தல் வேண்டும்.
என்னுடைய காப்புறுதி பங்காளராக நான் ஏன் ஸ்ரீ லங்கா இன்ஷூரன்ஸை தெரிவு செய்ய வேண்டும்?

ஸ்ரீ லங்கா இன்ஷூரன்ஸ் 57 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட வரலாற்றைக் கொண்டிருக்கும் நாட்டின் முன்னோடி காப்புறுதிக் கம்பனியாகும். அரசின் பக்கபலம் அதன் வலிமையையும், நம்பகத்தன்மையையும் மேலும் ஊர்ஜிதம் செய்துள்ளது. அதே வேளையில், அக்கம்பனி விரிவான அனுபவத்துடன் கூடிய தொழில்நுட்ப அறிவுத்தளத்தையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. அதன் ஆயுள் காப்பீட்டு நிதியம் 152.5 பில்லியன் இலங்கை ரூபாய் அளவை மிகைத்திருப்பதுடன், அதன் சொத்துக்கள் 268 பில்லியன் ரூபாய் அளவில் இருந்து வருகின்றன. நாட்டின் காப்புறுதிக் கைத்தொழிலில் இது ஓர் ஈடிணையற்ற சாதனையாகும்.

மேலும் தெரிந்து கொள்ளவும்
துரித விசாரணை

மேலும் தகவல்களைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கென எம்மைத் தொடர்பு கொள்ளவும்

உடன் அழைப்பு : +94 11 235 7357

மிக அருகிலிருக்கும் கிளையைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

இப்பொழுது கண்டறிந்து கொள்ளுங்கள்

ஆண்டறிக்கையைத் தரவிறக்கம் செய்யவும்

இப்பொழுது தரவிறக்கம் செய்யவும்