வியாபார காப்புறுதி

வியாபார காப்புறுதி

வியாபார காப்புறுதிப் பத்திரம் சில்லறை அல்லது மொத்த வியாபாரங்களை மேற்கொண்டு வரும் கடைக்காரர்கள் மற்றும் களஞ்சிய உரிமையாளர்கள் ஆகியோருக்கு மிகவும் பொருத்தமானதாகும். வியாபார காப்புறுதி பாதுகாப்பு இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. காப்புறுதிப் பத்திரதாரர் தன் தேவையின் பிரகாரம் தனக்கேயுரிய காப்புறுதி முறையைத் தெரிவு செய்து கொள்ள முடியும்.

பிரிவு  A: தீ மற்றும் இடி மின்னல் தாக்குதல், தீய நோக்கத்துடன் சேதம் விளைவித்தல், திடீர் வெடிப்பு, சூறாவளி, கடும் காற்று, கடும் வெப்பம், வெள்ளப்பெருக்கு, பூகம்பம், இயற்கை அனர்த்தங்கள் மற்றும் திருட்டு என்பவற்றையும் உள்ளடக்கிய பரந்த வீச்சிலான அபாயங்களை உள்ளடக்குகின்றது. 

பிரிவு B: மேலதிகத் தவணைக் கட்டணத்தில் விருப்பத் தெரிவு காப்புறுதிப் பாதுகாப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன.

 • காசுக் காப்புறுதி (போக்குவரத்து செய்யப்படும் காசு, பெட்டகங்களிலும், இழுப்பறைகளிலும் வைத்திருக்கும் காசு)
 • போக்குவரத்து செய்யப்படும் பண்டங்களுக்கான காப்புறுதிப் பாதுகாப்பு
 • கண்ணாடிகள் தற்செயலாக உடைதல்.
 • பெயர் பலகைகளுக்கான பாதுகாப்பு
 • மின்னணு உபகரணங்களுக்கான பாதுகாப்பு
 • இறுதிக் கிரியைச் செலவுகளுக்கான பாதுகாப்பு
 • நம்பிக்கை உத்தரவாத பாதுகாப்பு
 • உணவு கெடுதல்
 • ஆதன உரிமைப் பத்திரங்களுக்கான சேதம்
மிகப் பெரிய, மிக வலுவான தேசிய காப்புறுதி நிறுவனத்திடமிருந்து அனைவருக்கும் காப்புறுதி
அனுகூலங்கள்
மேலதிக செலவுகள் எவையுமின்றி பின்வரும் காப்புறுதிப் பாதுகாப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன:
 • காப்புறுதிப் பத்திரதாரருக்கு அல்லது நியமனம் செய்யப்படுபவருக்கு தனிப்பட்ட விபத்துக் காப்புறுதி
 • சட்டரீதியான பொறுப்புக்களுக்கான காப்புறுதி
 • இடிபாடுகளை அகற்றுதல்
 • நில அளவையாளர்கள்/ ஆலோசனையாளர்கள் கட்டணம்
 • நீர் மற்றும் மின்னிணைப்புத் தொகுதிகளுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் சேதம்
 • பூட்டுக்களைப் புதிதாக வழங்கும் காப்புறுதி பாதுகாப்பு
 • இலவச வேலையாள் நட்ட ஈட்டுக் காப்புறுதி 5 வேலையாட்களை உள்ளடக்குகின்றது.
தகைமை
 • காப்புறுதிப் பத்திரதாரர் சொத்தின் மீது காப்புறுதிப் பற்றைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.
 • காப்புறுதிப் பத்திரதாரர் இலங்கையின் சட்டத் தொகுப்பின் பிரகாரம் காப்புறுதி ஒப்பந்தமொன்றில் கையொப்பமிடுவதற்கான தகைமையைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.
 • காப்புறுதி செய்யப்படும் சொத்து/ ஆதனங்கள் இலங்கையின் பூகோள எல்லைகளுக்குள் அமைந்திருத்தல் வேண்டும்.
என்னுடைய காப்புறுதி பங்காளராக நான் ஏன் ஸ்ரீ லங்கா இன்ஷூரன்ஸை தெரிவு செய்ய வேண்டும்?

ஸ்ரீ லங்கா இன்ஷூரன்ஸ் 57 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட வரலாற்றைக் கொண்டிருக்கும் நாட்டின் முன்னோடி காப்புறுதிக் கம்பனியாகும். அரசின் பக்கபலம் அதன் வலிமையையும், நம்பகத்தன்மையையும் மேலும் ஊர்ஜிதம் செய்துள்ளது. அதே வேளையில், அக்கம்பனி விரிவான அனுபவத்துடன் கூடிய தொழில்நுட்ப அறிவுத்தளத்தையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. அதன் ஆயுள் காப்பீட்டு நிதியம் 152.5 பில்லியன் இலங்கை ரூபாய் அளவை மிகைத்திருப்பதுடன், அதன் சொத்துக்கள் 268 பில்லியன் ரூபாய் அளவில் இருந்து வருகின்றன. நாட்டின் காப்புறுதிக் கைத்தொழிலில் இது ஓர் ஈடிணையற்ற சாதனையாகும்.

மேலும் தெரிந்து கொள்ளவும்
துரித விசாரணை

மேலும் தகவல்களைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கென எம்மைத் தொடர்பு கொள்ளவும்

உடன் அழைப்பு : +94 11 235 7357

மிக அருகிலிருக்கும் கிளையைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

இப்பொழுது கண்டறிந்து கொள்ளுங்கள்

ஆண்டறிக்கையைத் தரவிறக்கம் செய்யவும்

இப்பொழுது தரவிறக்கம் செய்யவும்