கையிருப்புக்களில் ஏற்படும் சீர்குலைவுக்கான காப்புறுதி

கையிருப்புக்களில் ஏற்படும் சீர்குலைவுக்கான காப்புறுதி

சரக்குகளைக் களஞ்சியப்படுத்தி வைப்பதற்காக குளிரூட்டல் களஞ்சிய வசதிகளைப் பயன்படுத்தி வரும் தொழில் நிறுவனங்களுக்கு இது மிகவும் பொருத்தமான காப்புறுதிப் பத்திரமாக இருந்து வருகின்றது. உணவு, மருந்துப் பொருட்கள் அல்லது மலர்கள் கூட குளிரூட்டல் களஞ்சியசாலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது இயந்திரக் கோளாறு காரணமாக வெப்ப நிலையில் ஏற்படும் ஒரு மிகச் சிறு மாற்றம் கூட அப்பண்டங்கள் மீது எடுத்து வரக்கூடிய ஆபத்துக்களை நாங்கள் அறிந்துள்ளோம். அவற்றைப் போன்ற எதிர்பாராத நிலைமைகளின் போது அவ்விதம் கையிருப்பில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் சரக்குகள் துரித கதியில் அழிந்து விடக் கூடியவையாக இருந்து வருகின்றன.

மிகப் பெரிய, மிக வலுவான தேசிய காப்புறுதி நிறுவனத்திடமிருந்து அனைவருக்கும் காப்புறுதி
அனுகூலங்கள்
கையிருப்புச் சரக்குகளின் சீர்குலைவு

இயந்திரக் கோளாறுகளின் விளைவாக வெப்ப நிலையில் தோன்றும் மாற்றம் காரணமாக கையிருப்புக்கள் சீர்குலைவடைதல்

கையிருப்புக்கள் சேதமடைதல்

களஞ்சியசாலை அலகில் ஏற்படும் கசிவுகள் காரணமாக இருப்பிலிருக்கும் சரக்குகளுக்கு ஏற்படும் சேதம்

தகைமை
  • காப்புறுதி பத்திரதாரர் குறிப்பிட்ட சொத்தின் மீது மீது காப்புறுதிப் பற்றைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.
  • காப்புறுதிப் பத்திரதாரர் இலங்கையின் சட்டத் தொகுப்பின் பிரகாரம் காப்புறுதி ஒப்பந்தமொன்றில் கையொப்பமிடுவதற்கான தகைமையைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.
  • காப்புறுதி செய்யப்படும் சொத்து/ ஆதனங்கள் இலங்கையின் பூகோள எல்லைகளுக்குள் அமைந்திருத்தல் வேண்டும்.
என்னுடைய காப்புறுதி பங்காளராக நான் ஏன் ஸ்ரீ லங்கா இன்ஷூரன்ஸை தெரிவு செய்ய வேண்டும்?

ஸ்ரீ லங்கா இன்ஷூரன்ஸ் 57 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட வரலாற்றைக் கொண்டிருக்கும் நாட்டின் முன்னோடி காப்புறுதிக் கம்பனியாகும். அரசின் பக்கபலம் அதன் வலிமையையும், நம்பகத்தன்மையையும் மேலும் ஊர்ஜிதம் செய்துள்ளது. அதே வேளையில், அக்கம்பனி விரிவான அனுபவத்துடன் கூடிய தொழில்நுட்ப அறிவுத்தளத்தையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. அதன் ஆயுள் காப்பீட்டு நிதியம் 152.5 பில்லியன் இலங்கை ரூபாய் அளவை மிகைத்திருப்பதுடன், அதன் சொத்துக்கள் 268 பில்லியன் ரூபாய் அளவில் இருந்து வருகின்றன. நாட்டின் காப்புறுதிக் கைத்தொழிலில் இது ஓர் ஈடிணையற்ற சாதனையாகும்.

மேலும் தெரிந்து கொள்ளவும்
துரித விசாரணை

மேலும் தகவல்களைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கென எம்மைத் தொடர்பு கொள்ளவும்

உடன் அழைப்பு : +94 11 235 7357

மிக அருகிலிருக்கும் கிளையைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

இப்பொழுது கண்டறிந்து கொள்ளுங்கள்

ஆண்டறிக்கையைத் தரவிறக்கம் செய்யவும்

இப்பொழுது தரவிறக்கம் செய்யவும்