ஸ்ரீ லங்கா இன்ஷூரன்ஸ் உலகுக்கு
உங்களை வரவேற்கிறோம்.
விரைவான காப்புறுதித்
தீர்வுகளுக்கு அழுத்தவும்

ஒன்லைன் சேவைகள்

நாங்கள் உங்களுக்கு எவ்வாறு உதவ முடியும்?

நான் விரும்புகிறேன்
மேலும் அறிய விரும்புகிறேன்

ஸ்ரீ லங்கா இன்ஷூரன்ஸ் நிறுவனத்திலிருந்து உங்களுக்கு மிகப் பொருத்தமான காப்புறுதித் திட்டத்தை தெரிவு செய்து கொள்ளுங்கள்

இப்பொழுது எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு உதவுவதற்கு மகிழ்ச்சியுடன் காத்திருக்கின்றோம்.

எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ஒரு கிளையை கண்டறிதல்
செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

SLIC பேட்மிண்டன் வீரர்கள் தரவரிசையில் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றனர்

SLIC players achieved 3 ranks in the top 10 rankings including No 1 and No 2 Colombo 13th May 2019: Sri Lanka Insurance Badminton players, Asanka Perera ranked No 1 while Sanjaya Dahanayake ranked No 2 and Nalin Perera ranked no 7 in the latest...
Read more

இலங்கையில் முதன்முறையாக SLIC ‘திவிசாவி’ - ஒரு மலிவு பாதுகாப்பு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது

Colombo 16th August 2019: The pioneer of insurance industry, Sri Lanka Insurance recently launched their newest life insurance plan ‘Divisavi’, an insurance policy which provides complete financial protection for the loved ones of the policy holder a...
Read more