இயந்திரங்களின் இலாப இழப்பு தொடர்பான காப்புறுதி

இயந்திரங்களின் இலாப இழப்பு தொடர்பான காப்புறுதி

ஓர் உற்பத்தி அல்லது கைத்தொழில் அலகில் இயந்திரங்கள் பழுதடையும் பொழுது வழமையான செயற்பாடுகள் தடங்கல்களை எதிர்கொள்கின்றன. மேலும், அது வருமானப் பாய்ச்சல் மீதும் ஒரு தாக்கத்தை எடுத்து வருகின்றது.  இயந்திர இலாப இழப்பு காப்புறுதித் திட்டம் இயந்திரங்களினால் ஏற்படுத்தப்படும் அத்தகைய தடங்கல்களின் விளைவாக மொத்த இலாபத்தில் ஏற்படும் உண்மையான நட்டத்திற்கு நட்டோத்தரவாதம் வழங்குகின்றது. இலங்கைக் காப்புறுதிக் கூட்டுத்தாபனத்தின் இயந்திர பழுதடைதல் காப்புறுதிப் பத்திரத்தின் கீழ் இந்தப் பாதுகாப்பு வழங்கப்படுகின்றது.

மிகப் பெரிய, மிக வலுவான தேசிய காப்புறுதி நிறுவனத்திடமிருந்து அனைவருக்கும் காப்புறுதி
அனுகூலங்கள்
தேறிய இலாபம்

 

நிலையான கட்டணங்கள்

(உதாரணம்: வங்கிக் கடன் தவணைக் கட்டணங்கள், செலுத்தப்பட வேண்டிய வட்டி, நிரந்தர ஊழியர்களுக்கான சம்பளம், மின்சாரக் கட்டணங்கள் (நிலையான செலவு) முதலியவை)

தகைமை
  • காப்புறுதி பத்திரதாரர் குறிப்பிட்ட சொத்தின் மீது மீது காப்புறுதிப் பற்றைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.
  • காப்புறுதிப் பத்திரதாரர் இலங்கையின் சட்டத் தொகுப்பின் பிரகாரம் காப்புறுதி ஒப்பந்தமொன்றில் கையொப்பமிடுவதற்கான தகைமையைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.
  • காப்புறுதி செய்யப்படும் சொத்து/ ஆதனங்கள் இலங்கையின் பூகோள எல்லைகளுக்குள் அமைந்திருத்தல் வேண்டும்.
என்னுடைய காப்புறுதி பங்காளராக நான் ஏன் ஸ்ரீ லங்கா இன்ஷூரன்ஸை தெரிவு செய்ய வேண்டும்?

ஸ்ரீ லங்கா இன்ஷூரன்ஸ் 57 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட வரலாற்றைக் கொண்டிருக்கும் நாட்டின் முன்னோடி காப்புறுதிக் கம்பனியாகும். அரசின் பக்கபலம் அதன் வலிமையையும், நம்பகத்தன்மையையும் மேலும் ஊர்ஜிதம் செய்துள்ளது. அதே வேளையில், அக்கம்பனி விரிவான அனுபவத்துடன் கூடிய தொழில்நுட்ப அறிவுத்தளத்தையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. அதன் ஆயுள் காப்பீட்டு நிதியம் 152.5 பில்லியன் இலங்கை ரூபாய் அளவை மிகைத்திருப்பதுடன், அதன் சொத்துக்கள் 268 பில்லியன் ரூபாய் அளவில் இருந்து வருகின்றன. நாட்டின் காப்புறுதிக் கைத்தொழிலில் இது ஓர் ஈடிணையற்ற சாதனையாகும்.

மேலும் தெரிந்து கொள்ளவும்
துரித விசாரணை

மேலும் தகவல்களைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கென எம்மைத் தொடர்பு கொள்ளவும்

உடன் அழைப்பு : +94 11 235 7357

மிக அருகிலிருக்கும் கிளையைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

இப்பொழுது கண்டறிந்து கொள்ளுங்கள்

ஆண்டறிக்கையைத் தரவிறக்கம் செய்யவும்

இப்பொழுது தரவிறக்கம் செய்யவும்