විද්‍යුත් උපකරණ රක්ෂණය

විද්‍යුත් උපකරණ රක්ෂණය

වත්මන් ලෝකයේ වේගයෙන් සංවර්ධනය වන ව්‍යාපාරික පසුබිමෙහි, ඔබගේ ප්‍රගතිය සඳහා නිසැක අවශ්‍යතාවයක් වනුයේ ස්වයංක්‍රීයකරණයයි. ඔබගේ විද්‍යුත් සහ විදුලි උපරකරණ සහ මෙවලම්වලට හානි සිදුකිරීමට ඉඩ ඇති අන්තරායන්ගෙන් ඔබගේ ව්‍යාපාරය ආවරණය කරන්නා වූ ඒ සඳහාම සකස් කරන ලද රක්ෂණ ඔප්පුවක් ප්‍රමුඛ ක්ෂේත්‍රයක් ලෙස අප හඳුනාගෙන ඇත්තෙමු.

ආවරණය

 • විද්‍යුත් දත්ත පිරිසැකසුම් උපකරණ
 • වෛද්‍ය කාර්යයන් සඳහා යොදාගන්නා විද්‍යුත් සහ විකිරණශීලී උපකරණ
 • සන්නිවේදන උපකරණ
 • විවිධ උපකරණ
ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම සහ ශක්තිමත්ම ජාතික රක්ෂකයාගෙන් සැමට රක්ෂණ ආවරණයක්
ප්‍රතිලාභ
මෙම පුළුල් රක්ෂණාවරණය පහත දැක්වෙන උපද්‍රව සදහා ඔබගේ විද්‍යුත් සහ විදුලි උපකරණවලට රක්ෂණය ලබා දෙයි‍:

 

 • ගිනි සහ විදුලි කෙටීම්
 • පිපිරීම් නිසා සිදුවන හානි හෝ පාඩු
 • ගුවන්යානා මගින් සිදුවන හානි
 • දුම් අපවිත්‍රණය
 • ජල සහ අර්ද්‍රවතා ආශ්‍රිත හානි
 • ලුහු පරිපථ සහ විදුලියෙන් සිදුවිය හැකි අනෙකුත් හානි
 • නිර්මාණ, නිෂ්පාදන, එකළස් කිරීම සහ ඉදිකිරීම් දෝෂ
 • දෝෂ සහගත මෙහෙයුම් සහ සේවකයන්ගේ ද්වේශ සහගත ක්‍රියා
 • ගෙවල් බිඳුම් සහ සොරකම්

 

යෝග්‍යතාව
 • රක්ෂණ ඔප්පුහිමියාට වත්කම වෙත රක්ෂණීය බැඳියාවක් තිබිය යුතුය
 • රක්ෂණ ඔප්පු හිමියා ශ්‍රී ලංකා නෛතික රාමුව ප්‍රකාරව රක්ෂණ ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම සදහා සුදුසුකම් ඇති අයෙකු විය යුතුය
 • රක්ෂණය කරනු ලබන දේපල / වත්කම් ශ්‍රී ලං‍කාවේ භූගෝලීය සීමාව තුළ විය යුතුය
මගේ රක්ෂණ සහකරු ලෙස ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තෝරාගත යුත්තේ ඇයි?

ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් යනු වසර 60ක අභිමානවත් ඉතිහාසයක් ඇති ප්‍රමුඛතම රක්ෂණ ආයතනය වන අතර නවීන තාක්ෂණය මෙන්ම පුර්ණ රාජ්‍ය රැකවරණය හිමි විශ්වාසනීය ආයතනයකි. එමෙන්ම රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ ඉහලම වත්කම් සම්භාරය වන රු.බිලියන 268ටද, ඉහලම ජීවිත රක්ෂණ අරමුදල වන රු.බිලියන 152.5ක අරමුදලටද ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ආයතනය හිමිකම් කියනු ලැබේ.

වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න
ඉක්මන් විමසුම

වැඩි විස්තර සඳහා අප අමතන්න

අමතන්න : +94 11 235 7357

ළඟම ඇති ශාඛාව සොයා ගන්න

දැන් සොයා ගන්න

වාර්ෂික වාර්තාව බාගන්න

දැන් බාගන්න