ப்ரீடம் லைப் ஸ்டைல் ப்ளஸ் (Freedom Lifestyle Plus)

ப்ரீடம் லைப் ஸ்டைல் ப்ளஸ் என்றால் என்ன?

மிகச் சிறந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் இன்று முதலீடு செய்வதன் மூலம் உங்கள் ஓய்வு கால வாழ்க்கை மன அழுத்தங்கள் இல்லாததாகவும், அநாவசியமான தொந்தரவுகள் இல்லாததாகவும் இருந்து வருவதனை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இந்தத் திட்டத்தின் பெயர் எடுத்துக் காட்டுவதைப் போல, இந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் மூலம் அதனைப் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு சுதந்திரத்தைப் பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டுமென்பதே எமது நோக்கமாகும். இத்திட்டம் காப்புறுதிப் பத்திரதாரர்களுக்கு ஒரு மாதாந்த வருமானத்தை வழங்குகின்றது. அதன் மூலம் அவர்கள் நிதிசார் சுயாதீனத்தை அனுபவிக்கக் கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது. மேலும், மருத்துவமனை அல்லது மருத்துவக் கட்டணச் சீட்டுக்களைச் சமர்ப்பிக்காத விதத்தில் வருடாந்த உடல்நலப் பராமரிப்பு அனுகூலமாக உங்கள் மாதாந்த ஓய்வூதியத் தொகையில் 5 மடங்கை கோருவதற்கான வாய்ப்பும் உங்களுக்குக் கிடைக்கின்றது.

 

மேலும் உங்களுடைய ஓய்வுகால வருமானம் கூட்டு வட்டி அடிப்படையில் வருடாந்தம் தொடர்ந்தும் 5% அதிகரித்துச் செல்லும்.

மிகப் பெரிய, மிக வலுவான தேசிய காப்புறுதி நிறுவனத்திடமிருந்து அனைவருக்கும் காப்புறுதி
அனுகூலங்கள்
உத்தரவாதப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வுகால வருமானம்

உத்தரவாதப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வுகால வருமானத்தில் கூட்டு வட்டி விகித அடிப்படையில் 5% அதிகரிப்பு

வருடாந்த சுகாதார பராமரிப்புக் கொடுப்பனவு

மாதாந்த ஓய்வுகால வருமானத்தில் (விருப்பத் தெரிவு) 5 மடங்காக இருந்து வரும் ஒரு வருடாந்த சுகாதார பராமரிப்பு கொடுப்பனவு செலுத்தப்படுவதுடன், அத்தொகை கூட்டு வட்டி அடிப்படையில் வருடாந்தம் 5% அதிகரித்துச் செல்லும். இத்தொகை ஒவ்வொரு வருடத்தின் போதும் ஒரே தடவையில் செலுத்தப்படும் ஒரு கொடுப்பனவாக இருந்து வரும்

காப்புறுதிப் பத்திரத்தின் காலப் பிரிவுகள்

காப்புறுதிப் பத்திரத்தின் காலப் பிரிவுகள் 5 வருடங்கள் தொடக்கம் 40 வருடங்கள் வரையில் இருந்து வரும்

நெகிழ்ச்சித் தன்மை

ஓய்வூதிய நிதியத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளும் காலப் பிரிவு தேவையின் பிரகாரமும், திட்டத்தின் ஆரம்பத்தின் போது மேற்கொள்ளப்பட்ட உறுதிப்படுத்தலின் பிரகாரமும் 5, 10, 15 - 20 வருடங்கள் வரையில் வேறுபட்டுச் செல்ல முடியும்

நெகிழ்ச்சித் தன்மை

பெருமளவுக்கு நெகிழ்ச்சித் தன்மையுடன் கூடிய தவணைக் கட்டண கொடுப்பனவு முறைகள் (மாதாந்தம், காலாண்டுக்கொரு முறை, அரையாண்டுக்கொரு முறை அல்லது வருடாந்தம்)

மேலதிக காப்புறுதிப் பாதுகாப்புகள்

கடும் சுகயீன காப்புறுதி, மருத்துவமனைக் காப்புறுதி, குடும்பப் பாதுகாப்பு அனுகூலங்கள் மற்றும் ஏனைய பல அனுகூலங்கள் போன்ற விதத்தில் உயரளவிலான பாதுகாப்பைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு மேலதிகக் காப்புறுதிகளுடன் விரிவாக்கத்தக்கது

கூட்டு போனஸ் கொடுப்பனவுகள்

வருடாந்த கொடுப்பனவுகளுடன் இணைந்த விதத்தில் கூட்டு போனஸ் கொடுப்பனவுகள் செலுத்தப்படும்

மரணத்தின் போது செலுத்தப்படும் நட்ட ஈட்டுத் தொகை

தவணைக் கட்டணங்களைச் செலுத்தும் காலப் பிரிவின் போது மரணம் இடம் பெற்றால் அது தொடர்பாக செலுத்தப்படும் நட்ட ஈட்டுத் தொகை, செலுத்தப்பட்ட மொத்தத் தவணைக் கட்டணத்தை மீளளித்தல் அல்லது காப்புறுதிப் பத்திரத்தின் கையளிப்புப் பெறுமதி என்பவற்றில் எது உயர்வானதோ அந்தத் தொகையாக இருந்து வரும்

மரணத்தின் போது செலுத்தப்படும் நட்ட ஈட்டுத் தொகை

ஓய்வு காலத் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பின்னர் மரணம் நிகழ்ந்தால், அது தொடர்பாக செலுத்தப்படும் நட்ட ஈட்டுத் தொகையாக காப்புறுதிப் பத்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிரகாரம் நியமனம் செய்யப்பட்டவருக்கு ஓய்வு கால நிதியத்தின் மிகுதித் தொகை செலுத்தப்படும்

நீண்டகால நிரந்தர உடல் இயலாமை

விபத்து/ நோய் காரணமாக நீண்டகால நிரந்தர உடல் இயலாமை காப்புறுதி அனுகூலங்களுக்கான கோரிக்கையொன்று முன்வைக்கப்படும் பொழுது எதிர்கால தவணைக் கொடுப்பனவுகள் இல்லாமல் ஆக்கப்படும். அத்துடன் காப்புறுதிப் பத்திரதாரர் காப்புறுதிப் பத்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதத்தில் மாதாந்த வருமானத்தினைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கான உரித்தினைக் கொண்டிருப்பார்

தகைமை
  • 18 தொடக்கம் 65 வயது வரையிலான வயதுப் பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள் ப்ரீடம் லைப் ஸ்டைல் ப்ளஸ் திட்டத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு தகுதியுடையவராவார்கள்.
  • அனுகூலங்களைப் பெற்றுக் கொள்ளும் வயது 45 தொடக்கம் 70 வருடங்கள் வரையிலான வரையில் இருந்து வரும்.
  • ஒழுங்கான ஓய்வூதியத் திட்டங்கள் இல்லாதிருக்கும் தனியார் துறையில் தொழில் செய்து வரும் ஊழியர்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானதாகும்.
என்னுடைய காப்புறுதி பங்காளராக நான் ஏன் ஸ்ரீ லங்கா இன்ஷூரன்ஸை தெரிவு செய்ய வேண்டும்?

ஸ்ரீ லங்கா இன்ஷூரன்ஸ் 57 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட வரலாற்றைக் கொண்டிருக்கும் நாட்டின் முன்னோடி காப்புறுதிக் கம்பனியாகும். அரசின் பக்கபலம் அதன் வலிமையையும், நம்பகத்தன்மையையும் மேலும் ஊர்ஜிதம் செய்துள்ளது. அதே வேளையில், அக்கம்பனி விரிவான அனுபவத்துடன் கூடிய தொழில்நுட்ப அறிவுத்தளத்தையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. அதன் ஆயுள் காப்பீட்டு நிதியம் 152.5 பில்லியன் இலங்கை ரூபாய் அளவை மிகைத்திருப்பதுடன், அதன் சொத்துக்கள் 268 பில்லியன் ரூபாய் அளவில் இருந்து வருகின்றன. நாட்டின் காப்புறுதிக் கைத்தொழிலில் இது ஓர் ஈடிணையற்ற சாதனையாகும்.

மேலும் தெரிந்து கொள்ளவும்
துரித விசாரணை

மேலும் தகவல்களைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கென எம்மைத் தொடர்பு கொள்ளவும்

உடன் அழைப்பு : +94 11 235 7357

மிக அருகிலிருக்கும் கிளையைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

இப்பொழுது கண்டறிந்து கொள்ளுங்கள்

ஆண்டறிக்கையைத் தரவிறக்கம் செய்யவும்

இப்பொழுது தரவிறக்கம் செய்யவும்