ப்ரீடம் ஓய்வூதிய திட்டம் (Freedom Retirement)

ப்ரீடம் ஓய்வூதிய திட்டம் என்றால் என்ன?

மிகவும் பொருத்தமான ஓய்வு கால காப்புறுதித் திட்டத்தில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் ஓய்வு பெற்ற பின்னர் உங்களுடைய வாழ்க்கை மன அழுத்தங்களோ, அநாவசியமான தொந்தரவுகளோ இல்லாத நிம்மதியான வாழ்க்கையாக இருப்பதனை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். அதன் பெயர் குறிப்பதைப் போல இந்த ஓய்வு கால திட்டத்தின் மூலம் உங்களுக்குச் சுதந்திரத்தை வழங்குவதே எங்களுடைய நோக்கமாகும். இந்த காப்புறுதியைப் பெற்றிருப்பவர்கள் நிதி சுயாதீனத்துடன் வாழும் பொருட்டு அவர்களுக்கு ஒரு மாதாந்த வருமானம் வழங்கப்படும். மேலும், மருத்துவமனை அல்லது மருத்துவச் செலவு பற்றுச் சீட்டுக்களைச் சமர்ப்பிக்காமல் வருடாந்த உடல்நல பராமரிப்பு அனுகூலமாக உங்கள் மாதாந்த ஓய்வூதியத் தொகையிலும் பார்க்க 5 மடங்கை கோரிப் பெற்றுக் கொள்வதற்கான வாய்ப்பும் கிடைக்கின்றது.

 

வேறு என்ன வேண்டும்? கூட்டு வட்டி அடிப்படையில் உங்களுடைய ஓய்வு கால வருமானமும் வருடாந்தம் 5% அதிகரித்துச் செல்லும்.

மிகப் பெரிய, மிக வலுவான தேசிய காப்புறுதி நிறுவனத்திடமிருந்து அனைவருக்கும் காப்புறுதி
அனுகூலங்கள்
ஓய்வு கால வருமானத்தில் 5% அதிகரிப்பு

உத்தரவாதப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வு வருமானத்தில் கூட்டு வட்டி அடிப்படையில் 5% அதிகரிப்பு

வருடாந்த உடல்நலப் பராமரிப்பு கொடுப்பனவு

மாதாந்த ஓய்வு கால வருமானத்தில் 5 மடங்காக இருந்து வரும் வருடாந்த உடல்நலப் பராமரிப்புக் கொடுப்பனவு (விருப்பத் தெரிவு) கூட்டு வட்டி அடிப்படையில் வருடாந்தம் 5% அதிகரித்துச் செல்லும். இந்தத் தொகை ஒவ்வொரு ஆண்டின் போதும் ஒரே நேரத்தில் செலுத்தப்படும் தொகையாக இருந்து வரும்

காப்புறுதிப் பத்திரத்தின் காலப்பிரிவுகள்

காப்புறுதிப் பத்திரத்தின் காலப் பிரிவுகள் 5 தொடக்கம் 40 வருடங்கள் வரையாகும்

நெகிழ்ச்சித் தன்மை

நெகிழ்ச்சித் தன்மையுடன் கூடிய தவணைக் கட்டண கொடுப்பனவு முறைகள் (மாதாந்தம், காலாண்டுக்கொரு முறை, அரையாண்டுக்கொரு முறை அல்லது வருடாந்தம்)

மேலதிகக் காப்புறுதி பாதுகாப்புகள்

கடுமையான நோய்களுக்கான காப்புறுதி, மருத்துவமனையில் தங்கி சிகிச்சை பெறுவதற்கான காப்புறுதி, குடும்பப் பாதுகாப்பு அனுகூலங்கள் மற்றும் ஏனைய பல அனுகூலங்கள் போன்ற உயரளவிலான பாதுகாப்புக்களுக்கென மேலதிகக் காப்புறுதிகள்

வருடாந்த போனஸ் கொடுப்பனவு

வருடாந்த போனஸ் கொடுப்பனவைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கான தகைமை

மரணத்தின் போது நட்ட ஈடு

தவணைக் கட்டணங்களைச் செலுத்தி வரும் காலப் பிரிவின் போது மரணம் ஏற்படும் சந்தர்ப்பத்தில், அதற்கான நட்டஈடாக செலுத்தப்பட்ட மொத்தத் தவணைக் கட்டணத் தொகை அல்லது காப்புறுதிப் பத்திரத்தின் ஒப்படைப்புப் பெறுமதி (எது உயர்வாக இருக்கிறதோ அது) செலுத்தப்படும்

மரணத்தின் போது செலுத்தப்படும் நட்ட ஈடு

ஓய்வு கால காப்புறுதித் திட்டம் ஆரம்பித்த பின்னர் மரணம் ஏற்படும் சந்தர்ப்பத்தில், அதற்கான நட்டஈடாக காப்புறுதிப் பத்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு ஓய்வு நிதியத்தின் மிகுதிக் கொடுப்பனவு நியமனம் செய்யப்பட்டிருப்பவருக்கு செலுத்தப்படும்

நீடித்த நிரந்தர உடலியலாமை அனுகூலம்

விபத்து/ நோய் காரணமாக நீடித்த நிரந்தர உடலியலாமை ஏற்படும் சந்தர்ப்பத்தில் காப்புறுதி அனுகூலங்களுக்கான கோரிக்கை முன்வைக்கப்படும் பொழுது, எதிர்கால தவணைக் கட்டணங்கள் இல்லாமல் ஆக்கப்படும். காப்புறுதிப் பத்திரத்தின் நியதிகளின் பிரகாரம் காப்புறுதிப் பத்திரதாரர் மாதாந்த வருமானத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கான தகுதியைப் பெறுவார்

தகைமை
  • 18 தொடக்கம் 65 வயது வரையிலானவர்கள் ப்ரீடம் ரிடையர்மன்ட் காப்புறுதித் திட்டத்திற்கான தவணைக் கட்டணங்களைச் செலுத்துவதை ஆரம்பிப்பதற்கான தகைமையைக் கொண்டிருப்பார்கள்.
  • 45 தொடக்கம் 70 வயது வரையிலான காலப் பிரிவிற்கிடையில் ஓய்வு பெறும் பொழுது அனுகூலங்கள் கிடைக்கும்.
  • திட்டவட்டமான ஓய்வூதியத் திட்டங்கள் இல்லாதிருந்து வரும் தனியார் துறையில் தொழில் செய்து வரும் ஊழியர்களுக்கு இது பொருத்தமானதாகும்.
என்னுடைய காப்புறுதி பங்காளராக நான் ஏன் ஸ்ரீ லங்கா இன்ஷூரன்ஸை தெரிவு செய்ய வேண்டும்?

ஸ்ரீ லங்கா இன்ஷூரன்ஸ் 57 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட வரலாற்றைக் கொண்டிருக்கும் நாட்டின் முன்னோடி காப்புறுதிக் கம்பனியாகும். அரசின் பக்கபலம் அதன் வலிமையையும், நம்பகத்தன்மையையும் மேலும் ஊர்ஜிதம் செய்துள்ளது. அதே வேளையில், அக்கம்பனி விரிவான அனுபவத்துடன் கூடிய தொழில்நுட்ப அறிவுத்தளத்தையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. அதன் ஆயுள் காப்பீட்டு நிதியம் 152.5 பில்லியன் இலங்கை ரூபாய் அளவை மிகைத்திருப்பதுடன், அதன் சொத்துக்கள் 268 பில்லியன் ரூபாய் அளவில் இருந்து வருகின்றன. நாட்டின் காப்புறுதிக் கைத்தொழிலில் இது ஓர் ஈடிணையற்ற சாதனையாகும்.

மேலும் தெரிந்து கொள்ளவும்
துரித விசாரணை

மேலும் தகவல்களைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கென எம்மைத் தொடர்பு கொள்ளவும்

உடன் அழைப்பு : +94 11 235 7357

மிக அருகிலிருக்கும் கிளையைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

இப்பொழுது கண்டறிந்து கொள்ளுங்கள்

ஆண்டறிக்கையைத் தரவிறக்கம் செய்யவும்

இப்பொழுது தரவிறக்கம் செய்யவும்