அடகு பாதுகாப்பு திட்டம்

அடகு பாதுகாப்பு திட்டம் என்றால் என்ன?

அகால மரணம் மற்றும் கடனைத் திருப்பி செலுத்தும் எஞ்சிய காலப் பிரிவின் போது எதிர்கொள்ள நேரிடும் நிதி நெருக்கடிகள் என்பவற்றுக்கு எதிராக கடனாளிகளுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கும் விசேட நோக்கத்துடன் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் ஈட்டுப் பாதுகாப்புத் திட்டம் தனியொரு தவணைக் கட்டணத்துடன் கூடிய திட்டமாகும்.

மிகப் பெரிய, மிக வலுவான தேசிய காப்புறுதி நிறுவனத்திடமிருந்து அனைவருக்கும் காப்புறுதி
அனுகூலங்கள்
தனியொரு தவணைக் கட்டணத் திட்டம்

தனியொரு தவணைக் கட்டணத் திட்டம்

மரணம் நிகழும் சந்தர்ப்பத்தில் போது கடன் நிலுவையைத் திருப்பிச் செலுத்துதல்

காப்புறுதிப் பத்திரதாரரின் மரணம் இடம்பெறும் சந்தர்ப்பத்தில் கடன் நிலுவைத் தொகை வங்கிக்குத் திருப்பிச் செலுத்தப்படும்

காப்புறுதிப் பத்திரத்தின் காலம் 01 வருடம் தொடக்கம் 40 வருடங்கள்

கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தும் காலத்துக்கமைய காப்புறுதி காலப் பிரிவு 01 வருடம் தொடக்கம் 40 வருடங்கள் வரையில்

மேலதிக காப்புறுதிப் பாதுகாப்புகளுடன் விரிவாக்கிக் கொள்ள முடியும்

விபத்து அல்லது நோய் காரணமாக ஏற்படும் நிரந்தர உடல் இயலாமை தொடர்பான பயன்கள் போன்ற உயரளவிலான பாதுகாப்புக்களுக்கும் விரிவாக்கிக் கொள்ளக் கூடிய மேலதிக காப்புறுதிப் பாதுகாப்புக்கள்

தகைமை
  • திட்டத்தில் சேரும் சந்தர்ப்பத்தில் அவர்களுடைய வயது 70 வயதுக்கு மேற்படாதிருந்து வருவதற்கு அமைவாக 18 வயது தொடக்கம் 68 வயது வரையிலான வயது வந்தவர்கள் ஈட்டுப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தில் சேர்ந்து கொள்வதற்குத் தகைமையுடையவர்களாவார்கள்.
என்னுடைய காப்புறுதி பங்காளராக நான் ஏன் ஸ்ரீ லங்கா இன்ஷூரன்ஸை தெரிவு செய்ய வேண்டும்?

ஸ்ரீ லங்கா இன்ஷூரன்ஸ் 57 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட வரலாற்றைக் கொண்டிருக்கும் நாட்டின் முன்னோடி காப்புறுதிக் கம்பனியாகும். அரசின் பக்கபலம் அதன் வலிமையையும், நம்பகத்தன்மையையும் மேலும் ஊர்ஜிதம் செய்துள்ளது. அதே வேளையில், அக்கம்பனி விரிவான அனுபவத்துடன் கூடிய தொழில்நுட்ப அறிவுத்தளத்தையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. அதன் ஆயுள் காப்பீட்டு நிதியம் 152.5 பில்லியன் இலங்கை ரூபாய் அளவை மிகைத்திருப்பதுடன், அதன் சொத்துக்கள் 268 பில்லியன் ரூபாய் அளவில் இருந்து வருகின்றன. நாட்டின் காப்புறுதிக் கைத்தொழிலில் இது ஓர் ஈடிணையற்ற சாதனையாகும்.

மேலும் தெரிந்து கொள்ளவும்
துரித விசாரணை

மேலும் தகவல்களைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கென எம்மைத் தொடர்பு கொள்ளவும்

உடன் அழைப்பு : +94 11 235 7357

மிக அருகிலிருக்கும் கிளையைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

இப்பொழுது கண்டறிந்து கொள்ளுங்கள்

ஆண்டறிக்கையைத் தரவிறக்கம் செய்யவும்

இப்பொழுது தரவிறக்கம் செய்யவும்