ஸ்ரீ லங்கா இன்ஷூரன்ஸ் வெல்த் ப்ளஸ் திட்டம்

ஸ்ரீ லங்கா இன்ஷூரன்ஸ் வெல்த் ப்ளஸ் திட்டம் என்றால் என்ன?

குறுகிய கால கட்டுப்பண  செலுத்துதலின் மூலம் கிடைக்கும் அனுகூலங்களை நாங்கள்  நீண்ட கால விரிவான பாதுகாப்போடு சேர்த்து இணைக்கும் விதத்தில் வெல்த் ப்ளஸ் திட்டத்தை உங்களுக்கு எடுத்து வருகின்றோம், இது முதிர்ச்சியின் போது அனுகூலங்களை பெற்றுக் கொடுக்கும் விதத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் வரையறுக்கப்பட்ட தவணைக் கட்டணங்களைக் கொண்ட ஒரு திட்டமாகும். மேலும் என்னவென்றால், அடிப்படை காப்புறுதி  தொகை ஒவ்வொரு ஆண்டும் எளிய வட்டி அடிப்படையில் 5% அதிகரிக்கும், இதனால் 20 ஆண்டுகளில் உங்கள் காப்புறுதி  தொகையில்  இரட்டிப்பு மடங்கு தொகை உங்களுக்குக் முதிர்வின் போது கிடைக்கும்.

மிகப் பெரிய, மிக வலுவான தேசிய காப்புறுதி நிறுவனத்திடமிருந்து அனைவருக்கும் காப்புறுதி
அனுகூலங்கள்
காப்புறுதிப் பத்திரத்தின் கால அளவுகள்

3, 5 அல்லது 7 வருட வரையறுக்கப்பட்ட காலத்திற்கு காட்டுப்பணம் செலுத்தும் விதத்தில் 10, 15 அல்லது 20 வருடங்களைக் கொண்ட காப்புறுதிப் பத்திரங்களைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

தவணைக் கட்டணங்களைச் செலுத்தும் முறைகள்

தவணைக் கட்டணங்களைச் செலுத்துவதற்கென நெகிழ்ச்சித் தன்மையுடன் கூடிய பல்வேறு விருப்பத் தெரிவுகள் (மாதாந்தம், காலாண்டுக்கொரு முறை, அரையாண்டுக்கொரு முறை அல்லது வருடாந்தம்)

மேலதிக காப்புறுதிப் பாதுகாப்புக்கள்

கடும் நோய்களின் போது காப்புறுதி, மருத்துவமனையில் சேர்ந்து சிகிச்சை பெறுவதற்கான காப்புறுதி, வாழ்க்கைத் துணைக்கான காப்புறுதி, அறுவை சிகிச்சை காப்புறுதித் திட்டம், அனைத்துமடங்கிய ஹெல்த் ப்ளஸ் போன்ற ஏனைய பல சுகாதார காப்புறுதிப் பாதுகாப்புக்களுடன் இணைந்த விதத்தில் உயரளவிலான பாதுகாப்பு

உத்தரவாதப்படுத்தப்பட்ட கூட்டு போனஸ் தொகை

முதிர்ச்சியின் போது உத்தரவாதப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அடிப்படை தொகையுடன் கூட்டு போனஸ் கொடுப்பனவு இணைந்த விதத்தில் அதிகரித்த தொகை

மரணத்தின் போது வழங்கப்படும் நட்ட ஈடு

மரணத்தின் போது சார்ந்திருப்பவர்களுக்கு வழங்கப்படும் நட்ட ஈடு அதிகரிக்கப்பட்ட தொகையின் 125% மற்றும் கூட்டு போனஸ் என்பனவாகும்

நெகிழ்ச்சித் தன்மை

மருத்துவமனை காப்புறுதிப் பயன்களைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கென உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையையும் ஐந்து சார்ந்திருக்கும் பிள்ளைகளையும் சேர்த்துக் கொள்ளும் விதத்திலான நெகிழ்ச்சித் தன்மை

தகைமை
  • 18 தொடக்கம் 60 வயது வரையிலான வயது வந்தவர்கள் வெல்த் ப்ளஸ் காப்புறுதித் திட்டத்தில் சேர்ந்து கொள்வதற்குத் தகுதியுடையவர்களாவார்கள்.
  • காப்புறுதி உத்தரவாதம் பெறும் ஆகக் குறைந்த தொகை இல.ரூ. 100,000 ஆக இருந்து வருதல் வேண்டும்.
என்னுடைய காப்புறுதி பங்காளராக நான் ஏன் ஸ்ரீ லங்கா இன்ஷூரன்ஸை தெரிவு செய்ய வேண்டும்?

ஸ்ரீ லங்கா இன்ஷூரன்ஸ் 57 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட வரலாற்றைக் கொண்டிருக்கும் நாட்டின் முன்னோடி காப்புறுதிக் கம்பனியாகும். அரசின் பக்கபலம் அதன் வலிமையையும், நம்பகத்தன்மையையும் மேலும் ஊர்ஜிதம் செய்துள்ளது. அதே வேளையில், அக்கம்பனி விரிவான அனுபவத்துடன் கூடிய தொழில்நுட்ப அறிவுத்தளத்தையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. அதன் ஆயுள் காப்பீட்டு நிதியம் 152.5 பில்லியன் இலங்கை ரூபாய் அளவை மிகைத்திருப்பதுடன், அதன் சொத்துக்கள் 268 பில்லியன் ரூபாய் அளவில் இருந்து வருகின்றன. நாட்டின் காப்புறுதிக் கைத்தொழிலில் இது ஓர் ஈடிணையற்ற சாதனையாகும்.

மேலும் தெரிந்து கொள்ளவும்
துரித விசாரணை

மேலும் தகவல்களைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கென எம்மைத் தொடர்பு கொள்ளவும்

உடன் அழைப்பு : +94 11 235 7357

மிக அருகிலிருக்கும் கிளையைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

இப்பொழுது கண்டறிந்து கொள்ளுங்கள்

ஆண்டறிக்கையைத் தரவிறக்கம் செய்யவும்

இப்பொழுது தரவிறக்கம் செய்யவும்